Cyfnod Allweddol 3 a 4

Cyfnod Allweddol 3 & 4

Crefydd a bywyd bob dydd yn oes y Tuduriaid.

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Defnyddiwch wrthrychau a phaentiadau i wella’ch dealltwriaeth o ymholiadau hanesyddol. Yn cwmpasu pynciau: cosbau, chwaraeon ac addoli ar y Sul

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £27 am hyd at 15 disgybl, £42 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).
Cyfnod Allweddol 3 & 4, Addysg ôl-16

Creu Hanes

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Sut mae Sain Ffagan yn newid i ddiwallu anghenion ein hymwelwyr.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £27 am hyd at 15 disgybl, £42 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).
Cyfnod Allweddol 3 & 4

Eglwys Teilo Sant (am BC)

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Taith o amgylch Eglwys Sant Teilo ar gyfer myfyrwyr Bagloriaeth Cymru. Gellir teilwra’r sgwrs i unrhyw un o’r modiwlau craidd canlynol: Addysg Gysylltiedig â Gwaith; Cymru, Ewrop a’r Byd; ac Addysg Bersonol a Chymdeithasol.

Ar gael i fyfyrwyr Uwch, Canolradd a Sylfaen – nodwch y lefel a’r modiwl rhaglen graidd rydych chi’n ei astudio wrth archebu.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £27 am hyd at 15 disgybl, £42 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).
Am ddimSesiwn beilot
Addysg Oedolion, Y Cyfnod Sylfaen, Cyfnod Allweddol 2, Cyfnod Allweddol 3 & 4, Addysg ôl-16

Arddangosiadau crefft

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Gall ysgolion hefyd archebu sesiwn lle bydd y gof, y melinydd, y gwehyddwr neu’r clocsiwr yn arddangos eu crefftau traddodiadol, yn dibynnu ar ddiwrnod eich ymweliad.

Hyd: 30 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.