Y Cyfnod Sylfaen

Y Cyfnod Sylfaen

Cwrdd â'r Coed

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Defnyddiwch eich synhwyrau i archwilio'r coetir a chreu gwaith celf drwy ddefnyddio deunyddiau naturiol.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £27 am hyd at 15 disgybl, £42 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).
Y Cyfnod Sylfaen

Diwrnod Golchi gyda Beti Bwt

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Helpwch Beti Bwt i olchi'i dillad yn y dull traddodiadol, cyn dyddiau'r peiriant golchi.

Hyd: 45 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £27 am hyd at 15 disgybl, £42 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).
Y Cyfnod Sylfaen

Siop Gwalia

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Sut brofiad oedd sipa dros 80 mlynedd yn ol?

Hyd: 45 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £27 am hyd at 15 disgybl, £42 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).
Y Cyfnod Sylfaen

Teganau

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Proffwch eich sgiliau gyda theganau traddodaidol.

Hyd: 45 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £27 am hyd at 15 disgybl, £42 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).
Addysg Oedolion, Y Cyfnod Sylfaen, Cyfnod Allweddol 2, Cyfnod Allweddol 3 & 4, Addysg ôl-16
Am ddimSesiwn beilot

Arddangosiadau crefft

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Gall ysgolion hefyd archebu sesiwn lle bydd y gof, y melinydd, y gwehyddwr neu’r clocsiwr yn arddangos eu crefftau traddodiadol, yn dibynnu ar ddiwrnod eich ymweliad.

Hyd: 30 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.
Y Cyfnod Sylfaen
Am ddimDan arweiniad athro

Chwarae gyda rhifau

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Cyfle i ddatblygu sgiliau rhifedd sylfaenol gyda bagiau chwarae â rhifau yn yr Amgueddfa. Gweithgareddau'n cynnwys gemau odli a rhifo.

Hyd: 45 munud
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Y Cyfnod Sylfaen
Am ddimYn yr ysgol

Chwarae Rhifau ac Iaith

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Chwarae rhifau ac iaith - gweithgareddau ar gyfer plant 0-5 oed yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Addas i'r blynyddoedd cynnar, cyfnod sylfaen a grwpiau teuluol.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.