Rydych chi yn:  >   >   > 

Prosiectau

Casgliad y Werin Cymru

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Gwefan sy’n llawn ffotograffau, recordiadau sain, dogfennau, fideos a straeon cyfareddol am hanes a threftadaeth Cymru a'i phobl yw Casgliad y Werin Cymru. Dewch i ddarganfod llwybrau, casgliadau a straeon, neu chwilio am lun o’ch hoff le. Ymunwch â’r safle ac ychwanegu eich hanes chi!

www.casgliadywerin.cymru

Llwybr Ysgol Llanharan

 

Ymchwiliad bylbiau’r gwanwyn i ysgolion.

Ar gael ym mhob un o'n hamgueddfeydd
Herbert Thompson School - last spring.

Plannwch fylbiau ar dir eich ysgol er mwyn astudio newid yn yr hinsawdd. Ymunwch â’r ymchwiliad hwn
sy’n cael ei gynnal ledled y DU, a helpu i wella sgiliau rhifedd a gwyddoniaeth
yr un pryd. *Rhaid i bob ysgol wneud cais erbyn diwedd mis Gorffennaf er mwyn
cymryd rhan y mis Medi canlynol.

www.amgueddfacymru.ac.uk/scan/bylbiau

Ffurflenni gais: https://scan.wufoo.com/forms/bylbiauar-gwanwyn-i-ysgolion-a-ffurflen-gais/

Dyddiadau: Mis Medi – Mis Mawrth

Cwricwlwm

CA2 Gwyddoniaeth, Daearyddiaeth ac ADCDF

Am ddimSesiwn beilot

Gweirglodd Drefol

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Rydyn ni’n chwilio am grwpiau cymunedol i’n helpu i greu gweirglodd drefol newydd a gosod cychod gwenyn yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Os hoffech chi gymryd rhan, e-bostiwch scan@amgueddfacymru.ac.uk.

Hyd: 1 awr x 2
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.
Am ddimYn yr ysgol

Ar Wyneb Daear - Prosiect Meteorynnau i Ysgolion

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Ydych chi erioed wedi cyffwrdd â gwrthrych o'r gofod? Bellach, gall disgyblion ysgolion uwchradd yng Nghymru ddysgu mwy am feteorynnau, difodiannau torfol a chreigiau ar y Ddaear, y Lleuad a Mawrth gan ddefnyddio sbesimenau go iawn.

Bwletin 1
Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddimYn yr ysgol

Archwilio Gwely'r Môr

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Gweithio ar y cwch

Scientists have been studying the sea bed of the Outer Bristol Channel... Now it's your turn!

Barics
Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.