Rydych chi yn:  >   >   > 

Prosiectau

Cof Cenedl – Straeon Lleol

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wefan Cof Cenedl – Straeon Lleol

Mae’r arddangosfa hon yn ystyried sut gall gwrthrychau o gasgliadau amgueddfa helpu pobl ifanc ac artistiaid i ymateb i’r Rhyfel Byd Cyntaf trwy weithdai digidol creadigol.

Dyddiadau: Arddangosfa: 2 Awst 2014 – 11 Ionawr 2015 yn Am
Cyfnod Allweddol 2

Ymchwiliad bylbiau’r gwanwyn i ysgolion.

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
Amgueddfa Wlân Cymru
Amgueddfa Lechi Cymru
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Plannwch fylbiau ar dir eich ysgol er mwyn astudio newid yn yr hinsawdd. Ymunwch â’r ymchwiliad hwn
sy’n cael ei gynnal ledled y DU, a helpu i wella sgiliau rhifedd a gwyddoniaeth
yr un pryd. *Rhaid i bob ysgol wneud cais erbyn diwedd mis Gorffennaf er mwyn
cymryd rhan y mis Medi canlynol.

www.amgueddfacymru.ac.uk/scan/bylbiau

Ffurflenni gais: https://scan.wufoo.com/forms/bylbiauar-gwanwyn-i-ysgolion-a-ffurflen-gais/

Dyddiadau: Mis Medi – Mis Mawrth

Cwricwlwm

CA2 Gwyddoniaeth, Daearyddiaeth ac ADCDF

Am ddimSesiwn beilot

Gweirglodd Drefol

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Rydyn ni’n chwilio am grwpiau cymunedol i’n helpu i greu gweirglodd drefol newydd a gosod cychod gwenyn yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Os hoffech chi gymryd rhan, e-bostiwch scan@amgueddfacymru.ac.uk.

Hyd: 1 awr x 2
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.
Am ddimYn yr ysgol

Ar Wyneb Daear - Prosiect Meteorynnau i Ysgolion

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Ydych chi erioed wedi cyffwrdd â gwrthrych o'r gofod? Bellach, gall disgyblion ysgolion uwchradd yng Nghymru ddysgu mwy am feteorynnau, difodiannau torfol a chreigiau ar y Ddaear, y Lleuad a Mawrth gan ddefnyddio sbesimenau go iawn.

Prosiect Meteorynnau i Ysgolion
Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddimYn yr ysgol

Archwilio Gwely'r Môr

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Gweithio ar y cwch

Scientists have been studying the sea bed of the Outer Bristol Channel... Now it's your turn!

Archwilio Gwely'r Môr
Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.