Cyfnod Allweddol 3 a 4

Cyfnod Allweddol 2, Cyfnod Allweddol 3 & 4, Addysg ôl-16, Athrawon

Celf - Lluniau Margam

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Fe roddir y nodiadau hyn wybodaeth i chi am ddau beintiad o Blasdy Margam yn ogystal ag awgrymiadau ar sut i drafod celf gyda’ch disgyblion a llawer o syniadau ar gyfer y dosbarth.

Addysg Oedolion, Cyfnod Allweddol 3 & 4, Addysg ôl-16

Darlithfa - Hawliau Dynol: Du a Gwyn?

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Bydd y sgwrs yn trafod y ddelweddaeth sydd wedi llywio hawliau sifil, o ddigwyddiadau hanesyddol megis gorymdaith Selma i Montgomery ac araith “I have a dream” Martin Luther King, ac o fudiadau annibyniaeth llawer o wledydd Affrica i enghreifftiau mwy diweddar o anghyfiawnder mewn brwydrau ehangach, byd-eang. Caiff rolau hanesyddol a chyfoes ffotograffiaeth o ddilysu a chwestiynu achos hawliau sifil a dynol eu hystyried o wahanol safbwyntiau.

Darlith AM DDIM ond rhaid archebu lle gan fod nifer cyfyngedig o lefydd. Gweler y daflen sydd ynghlwm am fanylion.

Dyddiadau: 5.45pm 5 Mawrth 2014
Cyfnod Allweddol 3 & 4

Celf

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Byddwn yn llywio’r myfyrwyr drwy’r broses o edrych ar waith celf a’i ddadansoddi, trwy astudio 4 gwaith celf. Os hoffech ganolbwyntio ar weithiau penodol, rhowch wybod i ni.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £22 am hyd at 15 disgybl, £37 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i ysgolion yng Nghymru sydd â mwy nag 20% o ddisgyblion yn derbyn prydau ysgol am ddim, grwpiau Anghenion Addysgol Arbennig ac Unedau Cyfeirio Disgyblion.
Cyfnod Allweddol 3 & 4

Gwyddoniaeth Amgueddfa (CA3)

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Defnyddiwch dystiolaeth i ddarganfod beth sydd wedi digwydd i wrthrychau’r Amgueddfa. Bydd disgyblion yn cynnal arbrofion ac yn gwneud arsylwadau er mwyn dysgu sut i atal pethau rhag dirywio

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £22 am hyd at 15 disgybl, £37 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i ysgolion yng Nghymru sydd â mwy nag 20% o ddisgyblion yn derbyn prydau ysgol am ddim, grwpiau Anghenion Addysgol Arbennig ac Unedau Cyfeirio Disgyblion.
Cyfnod Allweddol 3 & 4

Teithiau tywys tu ôl i’r llenni

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

DDIM AR GAEL AR HYN O BRYD

Cipolwg ar waith gwyddonwyr yr Amgueddfa yn yr adran Hanes Natur a chyfle i archwilio rhai o’n casgliadau helaeth.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £22 am hyd at 15 disgybl, £37 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i ysgolion yng Nghymru sydd â mwy nag 20% o ddisgyblion yn derbyn prydau ysgol am ddim, grwpiau Anghenion Addysgol Arbennig ac Unedau Cyfeirio Disgyblion.
Cyfnod Allweddol 3 & 4

Tystiolaeth o Esblygiad

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

DDIM AR GAEL AR HYN O BRYD

Cyfle i fyfyrwyr ddefnyddio casgliadau’r Amgueddfa i gasglu tystiolaeth o esblygiad drwy archwilio ffosilau, yr aelod pentadactyl, anatomeg gymharol a phren bywyd.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £22 am hyd at 15 disgybl, £37 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i ysgolion yng Nghymru sydd â mwy nag 20% o ddisgyblion yn derbyn prydau ysgol am ddim, grwpiau Anghenion Addysgol Arbennig ac Unedau Cyfeirio Disgyblion.
Am ddimSesiwn beilot
Cyfnod Allweddol 2, Cyfnod Allweddol 3 & 4, Addysg ôl-16

Celf - gweithdai gyda artist

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Gweithdai Celf  - Edrych, Meddwl a Chreu

Cyfle i weithio gydag artist i ymchwilio themau fel tirwedd Cymru a llên gwerin Cymru mewn arddangosfa newydd sbon, Ymweliad â Chymru: Barddoniaeth, Rhamantiaeth a Myth Byd Celf. Yn ystod y gweithdai yma bydd cyfle i’ch disgyblion gymryd rhan mewn taith ryngweithiol a thrafodaethau grŵp a chydweithio ag artist i greu ymateb creadigol.

Dyddiadau amrywiol, Mawrth – Gorffennaf, 2014

 10.15am – 11.30am ac 12.15pm – 1.30pm

Gyda chymorth Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston.

Rhaid archebu lle o flaen llaw - 02920573240

Hyd: 1 awr 30 munud
Dyddiadau: amrywiol Mawrth - Gorffennaf 2014
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.
Am ddimDan arweiniad athro
Cyfnod Allweddol 3 & 4

Addasu, amrywiaeth a dosbarthu

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Defnyddiwch y taflenni gweithgareddau hyn i’ch helpu i ddefnyddio’r orielau Hanes Natur ac Esblygiad Cymru fel canolbwynt eich ymweliad.

Hyd: 1 awr
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddimDan arweiniad athro
Cyfnod Allweddol 3 & 4

Bioamrywiaeth ac effeithiau pobl: Diogelu’r amgylchedd

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Cyfle i ystyried dylanwad dyn ar yr amgylchedd mewn ffyrdd gwahanol. Ystyried yr effeithiau ehangach, a beth ellir ei wneud i helpu a mynegi barn.

Hyd: 1 awr
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddimDan arweiniad athro
Cyfnod Allweddol 2, Cyfnod Allweddol 3 & 4, Addysg ôl-16

Ymweliad Oriel Gelf - Argraffiadaeth a Chelf Fodern

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Datblygwyd y nodiadau hyn er mwyn rhoi gwybodaeth i chi am ddarnau celf unigol yn yr orielau celf argraffiadol a modern yn ogystal ag awgrymiadau ar sut i drafod celf gyda’ch disgyblion.

Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddimDan arweiniad athro
Addysg Oedolion, Cymunedau, Teuluoedd, Cyfnod Allweddol 2, Cyfnod Allweddol 3 & 4, Addysg ôl-16, Athrawon

Yr Artistiaid - Ysbrydoli'r Ymdrech Gwybodaeth i Athrawon

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Am ddimDan arweiniad athro
Cymunedau, Cyfnod Allweddol 2, Cyfnod Allweddol 3 & 4, Addysg ôl-16, Athrawon

Ysbrydoli’r Ymdrech: Gwybodaeth i Athrawon

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Am ddimDan arweiniad athro
Addysg Oedolion, Cymunedau, Teuluoedd, Cyfnod Allweddol 2, Cyfnod Allweddol 3 & 4, Addysg ôl-16, Athrawon

Ysbrydoli’r Ymdrech: Printiau - Gwybodaeth i Athrawon

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd