Rydych chi yn:  >   > 

Addysg

Chwefror 2014

Blodau cyntaf Cymru a Lloegr!

Postiwyd gan Catalena Angele ar 14 Chwefror 2014
Mae crocysau sy'n tyfu yn y ddaear ger Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn blodeuo'n barod.
Cennin Pedr yn tyfu yn y ddaear ger Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Mae nhw'n llawer talach na'r cennin Pedr sydd gyda fi mewn potiau!

Newyddion gwych gyfeillion y gwanwyn, mae’r cofnodion blodau cyntaf wedi cyrraedd!

Ysgol Gynradd North Road, Carnforth yn Swydd Gaerhirfryn, oedd yr ysgol gyntaf i anfon eu cofnodion ata i. Agorodd eu crocws cyntaf ar 4 Chwefror.

Ysgol Gynradd Wirfoddol Reoledig Raglan yn sir Fynwy, oedd yr ysgol gyntaf yng Nghymru i anfon eu cofnodion blodau. Agorodd eu crocws cyntaf ar 7 Chwefror.

Da iawn i’r ddwy ysgol am anfon eu cofnodion ata i!

Mae Ysgol Gynradd yr Archesgob Hutton yn Lloegr hefyd wedi sylwi bod y crocysau a blanon nhw yn y ddaear yn dechrau tyfu. Bydd planhigion yn y ddaear yn aml yn blodeuo’n gynt na phlanhigion mewn potiau. Oes unrhyw un arall wedi sylwi ar hyn?

Mae’r cofnodion blodau wedi cyrraedd yn llawer cynt na’r llynedd. 1 Mawrth oedd dyddiad blodeuo cynharaf y crocysau y llynedd. Beth yw’r rheswm am hyn?

Wrth edrych ar ganlyniadau Project Bylbiau’r Gwanwyn dros y blynyddoedd, gallwn ni weld bod y dyddiadau blodeuo yn gynt gan fo glawiad yn uwch, y tymheredd yn uwch a mwy o oriau o heulwen. Meddyliwch pa dywydd ydych chi wedi ei brofi yn ddiweddar? Fydd y tywydd eleni yn helpu eich blodau i dyfu ys gwn i?

Eich cwestiynau, fy atebion:

Ysgol Terrig: Our bulbs are now growing above the soil. Prof P: Fantastic new Ysgol Terrig, hopefully it won’t be long until you start to see flowers.

Glyncollen Primary School: we are very exited because are bulbs are going to open soon. next week we are going to measure them. Prof P: Great investigating Glyncollen, have fun with your measuring.

Manor Road Primary School (Lancashire): It rained a lot and it was very cold and windy. It has not been minus yet. Prof P: I haven’t recorded a minus temperature in Cardiff either.

Stanford in the Vale Primary School: We have had alot of rain recently but the bulbs continue to grow bigger and bigger. Prof P: It certainly has been very very rainy, I hope you haven’t had any flooding.

Greyfriars RC Primary School: Me and D. are watering the plants really well. We enjoyed it alot. D: I am really enjoying the bulbs. My one is called xdox and pop. It was supposed to be xbox and pop. Thank you enjoyed this week. Prof P: What funny names for your plants! Very imaginative.

Freuchie Primary School: The children were really excited on Monday 27th January when they realised that 40mm of water had been collected over the weekend! Prof P: Wow - that really is a lot of rain!

Woodplumpton St. Anne's Primary School: We are very excited because the first shoots are beginning to appear. It has been very wet but so far the temperature has not dropped below zero. We wonder if this is unusual. Prof P: Great question Woodplumpton! I have had a look back over our weather data for previous years and it looks like this is not that unusual. The average daytime temperature for the month has only dropped below zero once in the 8 years we have been running the Spring Bulbs investigation. This was in December 2011 when there was heavy snow. I do think it has been less cold this January than in previous years. I look forward to receiving the weather data from all the schools so I can compare all the data in my Spring Bulbs Report!

Newport Primary School: Horrible wet weather most of the week. Prof P: The trouble with the rain is that it gets in the way of playtime doesn’t it?

Manor Road Primary School (Lancashire): The weather has been cold, wet and windy this week. We have spotted our first shoots peeping through in our pots though. Prof P: It seems like your bulbs don’t mind the wet weather too much.

Chatelherault Primary School: Bad news some people have been pulling out our bulbs but some are growing. And we have had a lot of rain and sun. Prof P: Oh no! I’m sorry to hear that someone has disturbed your bulbs. I hope that the ones that are left will be okay. Sun and rain are the perfect combination to make them grow!

Diolch yn fawr

Athro'r Ardd

 

Ionawr 2014

Gwylio Adar yr Ardd

Postiwyd gan Hywel Couch ar 31 Ionawr 2014
Titw Tomos Las
Titw Tomos Las a Titw Gynffon Hir
Telor y Cnau
Titw Fawr
» View full post to see all images

Penwythnos diwethaf, ymunodd miloedd o bobl mewn gyda’r arolwg adar mwya’r byd - Gwylio Adar yr Ardd gyda’r RSPB! Ar ddydd Sadwrn, wnes i ymuno gyda’r hwyl trwy wneud trîts bach i’r adar gydag ymwelwyr i’r amgueddfa. Wedi fy ysbrydoli, nes i dreulio ychydig amser yn y guddfan adar yma yn Sain Ffagan. Dyma gwpwl o lunie o be welais…

Wnaethoch chi gymryd rhan yn yr arolwg? Be welsoch yn eich gardd? Cofiwch i adrodd yn ôl i’r RSPB - Big Garden Bird Watch

Dilynwch bywyd gwyllt Sain Ffagan ar Twitter

Blagur Bach

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 29 Ionawr 2014
Egin cennin Pedr bychan – 1cm o daldra.
Bylbiau flynedd ddiwethaf - tyfu'n llawer talach.

Helo gyfeillion y gwanwyn.

Yw eich bylbiau chi’n tyfu? Cofiwch eu gwylio nhw’n ofalus o ddiwedd Ionawr oherwydd efallai y bydd egin bach gwyrdd yn dechrau gwthio drwy’r pridd – mae’n gyffrous iawn pan fydd y cyntaf yn ymddangos! Roeddwn i mor hapus pan edrychais i yn yr ardd yr wythnos hon a gweld bod egin bach yn fy mhotiau planhigion – mae nhw’n hyfryd!

Anfonodd Ysgol Gynradd Archbishop Hutton neges ata i: Rhuthrodd A. a J. draw yn dweud bod ein crocysau cyntaf wedi ymddangos dros y penwythnos ac rydyn ni wedi tynnu ffotograffau ohonyn nhw.

Newyddion gwych! Da iawn A. a J.! Rwy’n falch iawn bod y planhigion yn eich cyffroi chi. Byddwn i wrth fy modd yn gweld y ffotograffau, allwch chi eu e-bostio nhw ata i?

Rwy’n gobeithio eich bod chi i gyd yn mwynhau’r ymchwiliad, ffrindiau. Pan fydd eich planhigion yn dechrau gwthio drwy’r pridd, beth am i chi dynnu lluniau hefyd? Os e-bostiwch chi’r lluniau ata i galla i eu dangos nhw ar y blog.

 

BETH NESAF…

  •  Daliwch ati gyda’r gwaith da o anfon eich cofnodion tywydd ata i.
  • Gwyliwch am yr egin cyntaf.
  • Gwyliwch bob dydd wrth iddyn nhw dyfu’n fwy.
  • Pan fydd eich blodau’n agor - dathlwch!! Yna cofnodwch y dyddiad a thaldra’r planhigyn.
  • Anfonwch eich Adroddiad Blodau ata i drwy’r wefan.

 Defnyddiwch fy nghyflwyniad Power Point i ddysgu sut i gadw cofnodion blodau.

 

Eich cwestiynau, fy atebion:

Ysgol Bro Eirwg: Blwyddyn Newydd Dda Athro’r Ardd! Ar ôl y gwyliau roedd y casglydd glaw yn llawn, felly methu cymryd darlleniad cywir. Arthro’r Ardd: Blwyddyn Newydd Dda Ysgol Bro Eirwg! Diolch am roi gwybod i fi am eich problemau mesur glaw, bydda i’n nodi hyn. Peidiwch â phoeni, digwyddodd hyn i lawer o ysgolion oherwydd iddi fwrw cymaint o law dros y gwyliau.

Cawthorne's Endowed Primary School: Im sorry we missed Friday we still want to go to Wales!!! Please wish us luck in Manchester. Prof P: Wishing you lots and lots of luck with your Spring bulbs Cawthorne School! Just wanted to let you know that if you are an English School and you win the Super Scientist Prize, we will arrange a day out for you in England instead of you travelling to Wales. It will still be a Super fun day, I promise.

Woodplumpton St. Anne's Primary School: sorry we forgot to take readings on two days - our teacher was not in school to remind us. There was a lot of rain over the holidays! We were surprised the temperatures were as high as they were. It felt colder. We talked about wind chill. Prof P: You are doing a great job and I am very pleased to hear you have talked about wind chill, it can make us feel VERY cold, can't it? Brrrrr.

The Blessed Sacrament Catholic Primary School: When we came back from our Christmas break the rainfall gauge was overflowing as nobody had been able to empty it over the holidays. The ground is getting very wet and muddy and we have to be careful collecting the information. Prof P: Be careful in the mud! We don't want any accidents, were you wearing your school shoes or your wellies?

Raglan VC Primary: Extreme rainfall on Wednesday evening. Prof P: There has been some very extreme weather recently Raglan, you are right!

Llanishen Fach C.P School: No rainfall measurement for Monday as rain gauge was full from holiday. Very high measurement for Friday rainfall - gauge was emptied on Weds and no rainfall Thursday during day. Prof P: Excellent weather reporting Llanishen Fach.

Stanford in the Vale Primary School: Monday we were off. We have noticed that the bulbs have started to sprout and are growing nicely. Prof P: Fantastic news!! Thanks for letting me know I hope you enjoy watching them grow!

Greyfriars RC Primary School: it was 50mm because that was all over the holidays. C: this is exciting and i dont know whats gonna happen. R: it was fun watering the plants with C. Prof P: Well done C and R, its great to hear you are working together and having fun.

Ysgol Nant Y Coed: School was closed on Monday sorry professor plant. Prof P: That's okay Ysgol Nant Y Coed, keep up the good work!

John Cross CE Primary School: we had some problems because sheep got on to our field and knocked over the rain collector. Prof P: What cheeky sheep! Maybe they were interested in your investigation and came over to have a closer look.

 

Crochet

Postiwyd gan Sian Lile-Pastore ar 27 Ionawr 2014

At the beginning of January we had a crochet session where myself and Anna Phillips attempted to turn everyone into crochet queens. Anna made up a great little easy pattern to crochet circles which could then be turned into a garland, or maybe a coaster if you stopped at just making one. We will be having another crochet meet up on March 15 so come along to that one, and because everyone seems keen I'll try and add more dates to the rest of the year.

St Dwynwen's Day Cards and a Mocktail

Postiwyd gan Sian Lile-Pastore ar 27 Ionawr 2014

Last saturday (25th) was St Dwynwen's Day! I hope you all had cards and treats... we had a family drop-in card making session here in St Fagans National History Museum and we also did a bit of sewing too.

We will be doing something pretty similar for Valentine's Day on 8th and 9th of February.

And the mocktail?

That was for reading group! We were discussing 'Rules of Civility' by Amor Towles which is set in 1930s New York and therefore we had suitably 30s type refreshments - Shirley Temples and kit kats all round! (the kit-kat was introduced in 1937). Our next reading group meet up will be on 22 February where we'll be discussing Alan Hollinghurst's 'The Stranger's Child'. It's a big book, so you'd better start now.

A Child's Christmas in Wales - Your Chistmas Memories

Postiwyd gan Grace Todd ar 3 Ionawr 2014

We've had some lovely, poetic and evocative examples in our Dylan Thomas themed family workshops these past couple of weeks, lots of laden christmas trees, roaring fires, burning christmas puds, snow boots and snowmen, and stocking full to bursting point to name but a few, here are some photos of some of them.

Rhagfyr 2013

A Child's Christmas in Wales - Family Christmas Holiday Workshops at National Museum, Cardiff

Postiwyd gan Grace Todd ar 17 Rhagfyr 2013

Inspired by the amazing Peter Blake exhibition 'Llareggub' (Peter Blake illustrates Under Milk Wood by Dylan Thomas) we are going to be enjoying extracts from Dylan Thomas' 'A Child's Christmas in Wales' in the Clore Discovery Centre and making lovely bags to store our own festive treasures.

As can be seen from the photograph of our prepartations the activity will involve lots of ribbon, shiny bells, the wonderful words of Dylan Thomas and a chance for you to share your favourite Christmas memories.

 

Nadolig Llawen / Happy Christmas

 

 

Un wythnos gofnodi tan y Nadolig!

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 10 Rhagfyr 2013

Nadolig Llawen - Gyfeillion Bylbiau!

Ni allaf gredu mai dyma'r wythnos gyfnodi olaf yn 2013! Llongyfarchiadau am gadw cofnodion tywydd dros y chwe wythnos diwethaf! Nid oes angen i chi gadw mwy o gofnodion yn awr tan yr wythnos gyntaf yn Ionawr, 2014. Gallwch adael eich bylbiau yn yr ysgol dros y Nadolig ac ymlacio tan y flwyddyn newydd. Yr wyf yn gobeithio y byddwch yn cael Nadolig gwych ar ôl gweithio mor galed y tymor hwn!

Rydym wedi cael tywydd ofnadwy yr wythnos hon, felly yr wyf yn gobeithio nad oedd ddifrod storm neu lifogydd yn eich ardal leol chi. Mae'r tywydd wedi achosi rhai problemau ofnadwy i bobl ar draws y DU - gweler y tywydd mewn lluniau http://www.bbc.co.uk/weather/feeds/25232374

Dywedodd Ysgol Gynradd Manor (Swydd Rydychen): Rydym yn drist iawn i ddweud bod yr holl potiau wedi chwythu drosodd. Tybed beth yr hoffech i ni ei wneud? Prof.P: Gyda'r tywydd ddiweddar, rwy'n siŵr bod llawer o'r potiau wedi chwythu drosodd ac angen ail-potio. Peidiwch â phoeni bydd eich bylbiau yn iawn os ydynt yn cael eu lleoli yn ddiogel yn ôl i'w potiau.
Os gwelwch yn dda ddod o hyd i fy atebion i'ch sylwadau isod.

Nadolig Llawen oddi wrth yr Athro'r Ardd a Bwlb Bychan!

Eich cwestiynau:

St. Mary's Catholic Primary School, Leyland: Dear Professor Plant. On Tuesday and Friday this week, we think our temperature was so high because the sun was shining right on our thermometer. It felt so much colder - our teacher’s car thermometer showed 3 degrees. Next week, we are going to move our thermometer to a different place where the sun will not shine directly onto it. Love from Mrs Thompson's Year 1 Class. Prof:P: You've done the right thing here, it's important that thermometers are not placed in direct sunlight or they will show higher temperatures.

Raglan VC Primary: Rainfall on Mon included the weekend rainfall. A crocus bulb was starting to shoot (20/11/13), we covered it with a handful of compost. Prof.P: This is a good idea to keep the bulb warm but as long as the crocus bulb was planted 10cm beneath the soil then you shouldn't need to cover over any shoots in future.

Ysgol Bro Eirwg: Cwestiwn oddi wrth Rhys: Pam mae angen dwr ar y bylbiau? Athro'r Ardd:Ond angen rhoi dŵr i eich bylbiau os yw'r pridd yn y potiau yn mynd yn sych i gyffwrdd. Ar yr adeg hon o'r flwyddyn dylai fod digon o ddŵr o'r glaw. Mae bylbiau yn amsugno ddŵr drwy eu gwreiddiau. Mae'r dŵr yn helpu'r planhigyn i tyfu eginau a pharatoi i flodeuo yn y gwanwyn.

Manor Road Primary School (Lancashire): It's been a blustery but fairly dry week here in Lancashire. Our bulb labels have suffered in the winds but hopefully the bulbs will be snug in their pots! Prof.P: Sorry your labels are ruined but glad your bulbs are safe :-)

Burscough Bridge Methodist School: Tuesday there was a small layering of snow. Prof.P: How exciting! Also bulbs need cold weather to trigger their growth at this time of year - so all good for the bulbs.

Ysgol Rhys Prichard: Tuesday rainfall fell as sleet. Thursday was the first real frost this winter. Prof.P: Again, this is great for the bulbs to trigger their growth.

Arkholme CE Primary School: There are some difficulties on a Monday morning because sometimes it might have rained over the weekend. Prof.P: Don't worry Arkholme - we expect all the schools taking part to have a higher reading on a Monday so this is not a problem.

Greyfriars RC Primary School: hi our bulbs are doing fine and the leaves on the trees in the school garden have fallen. The Scots Pine still has its needles. From Airlie and Athen. Prof.P: Yes the Scots pine is one of our few native plants to remain green in the winter. Can you think of anymore? These plants are often mentioned in carols.

The Blessed Sacrament Catholic Primary School: The weather is very varied each day; sunshine, cloud, breeze. On Sunday night it froze hard so even though the temperature was high in the sunshine, the compost in the pots was frozen. Prof.P: this is good for the bulbs at this time of year it tells them that it is winter now and that spring is on its way in a few months.

St. Ignatius Primary School: Again the bulbs have been vandalised over the weekend. The pots have been moved or tipped over. Our janitor is out at the moment trying to fix them and get everything back to normal. We are very upset and disappointed by this but we will continue to look after our plants as best we can. Prof.P: Very sorry to hear that this has happened again but delighted to hear that you are determined to continue. Is there anywhere else in the school that is safer to keep them?

Glyncollen Primary School: We are getting really good at recording our weather data. This week has been very cold. We hope the bulbs are warm in the earth. Prof.P: Don't worry the bulbs will be fine - they like it cold at this time of year. Glad to hear that you are getting good at keeping your weather records it's a very useful skill that you are learning.

Raglan VC Primary: 10% of pots are showing growth of bulbs. Prof.P: I like how you are reporting this. Good use of numeracy!

Burscough Bridge Methodist School: Thursday night seen the area hit by storms. Prof.P: Glad the school is safe.

The Blessed Sacrament Catholic Primary School: A terrible storm on Tuesday night which continued with a wet and windy Wednesday. The pots keep filling up with leaves as fast as we can clear them but no need to water yet. The children are enjoying looking at the scales on the rain gauge and thermometer and comparing them to the rulers we are using in maths. Prof.P: Great to hear you are enjoying comparing this will make you super at science. Don’t worry about the leaves too much the bulbs will find their way through the leaves without any problems.

Tachwedd 2013

Hydref oren

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 22 Tachwedd 2013
Ffermdy Abernodwydd yn yr Hydref.
Coed ffawydden
Robin goch yn edrych am fwyd.

Mae’r coed yn brydferth yn Sain Ffagan yr wythnos hon! Rwyf wrth fy modd a lliwiau’r hydref.

Pa liw yw'r dail lle rydych yn byw, brown, coch, melyn neu wedi cwympo?

Mae'r coed fel y bylbiau gwanwyn yn newid gyda’r tymheredd lleol. Heb fod yn rhy oer yng Nghaerdydd eto, felly mewn mannau mae dal rhai dail gwyrdd. Ond os mae’n oer yn ardal chi gall y dail eisoes wedi cwympo.

85 o gofnodion yn yr wythnos hon - diolch i bob un ohonoch sydd yn mynd allan bob dydd i gadw eich cofnodion tywydd!

Mae'r tymheredd oeraf a gofnodwyd hyd yn hyn yn -1 gradd Celsius a gofnodwyd gan Ysgol Gynradd St Blanes yn yr Alban. St Blanes: “Mae'n mor oer heddiw oedd rhaid i ni wisgo ein hetiau, sgarffiau a menig pan aethom y tu allan i gymryd ein darlleniadau tywydd.  Roedd ein glawiad wedi troi'n rhew! Ni’n CARU prosiect hwn, er bod ein dannedd yn rhincian!” Cymerwch olwg ar ble maen nhw ar y map neu edrychwch ar eu tymheredd.

Mae'r glaw mwyaf wedi ei gofnodi yn Ysgol Bro Eirwg - 140mm! Bro Eirwg: Rydym wedi mwynhau casglu data'r wythnos hon. Pryd fydd y bylbiau yn dechrau tyfu.? A.Ardd: Byddant yn cael eu tyfu o dan y pridd yn barod ond dylai egin yn ymddangos uwchben y pridd o fis Ionawr ymlaen.

Eich cwestiynau - fy atebion:

  • Culross Primary School. Very cold week - children enjoyed measuring rainfall and looking at temperatures. We also discussed the importance of trying to record results at the same time each day. Prof.P: Very good - this is important for ensuring a fair test!
  • St. Blanes Primary School. We are excited to go out into the school garden everyday to check our rain gauge and thermometer! Ysgol Sychdyn: We have enjoyed recording the weather data. Prof.P: Fantastic - you'll be weather experts soon!
  • Cawthorne's Endowed Primary School. Hello Professor Plant this is a very good idea.      Prof.P: thanks you very much!
  • St. Mary's Catholic Primary School. Thank you Professor Plant for sending us the bulbs. We enjoyed planting them and can't wait to see what they look like when they grow. From Year 1 children at St Mary's in Leyland. Prof.P: I'm sure the flowers will be beautiful Year 1!

Kids take-over National Museum Cardiff!

Postiwyd gan Ciara Hand ar 21 Tachwedd 2013

Last Thursday 14th November Year 6 pupils from Trelai Primary School took part in National Taking Over Museums Day - a celebration of children and young people’s contribution to museums, galleries and heritage sites across the UK.

The pupils worked with Learning Staff and Natural Science Curators at the National Museum Cardiff to help develop content for a new family science exhibition, which is due to open in July 2014.

Pupils gave us feedback on existing science galleries, chose objects for the exhibition and tested some potential activities for this hands-on exhibition.

It was a really successful day and the feedback from the children was so insightful, with lots of really useful ideas that will help inform our planning of the exhibition.

We’re really looking forward to inviting them back to the exhibition launch in July.

 

More information on Kids in Museums can be found here: 

http://kidsinmuseums.org.uk/takeoverday2013/taking-over-museums-2013/