Rydych chi yn:  >   > 

Addysg

Hydref 2013

Diwrnod plannu enfawr

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 16 Hydref 2013

[delwedd: ]

Plannu eich bylbiau - Powerpoint

 

Dim ond pum diwrnod tan yr wythnos plannu fawr a fydd yn cael eu cynnal ledled y DU fel rhan o'r ymchwiliad Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion!

Gobeithio y bydd y tywydd yn garedig i ni!

Bydd chwech a hanner mil o ddisgyblion yn plannu bylbiau fel y cam 1af yn yr ymchwiliad hinsawdd gyffrous.

Bydd ysgolion Saesneg a Chymraeg yn plannu ar yr 21 Hydref ac yn yr Alban ar 25.

I bawb sy’n plannu:

  • Cofiwch wneud eich labeli cyn plannu!
  • Darllenwch hwn cyn Plannu eich bylbiau i sicrhau brawf-deg!
  • Danfonwch lun neu ‘Tweet’  i mi o'ch dosbarth yn plannu i'w defnyddio yn y blog hwn.


Fy nghyfrif Twitter yn www.twitter.com / professor_plant

Pob lwc!

Athro'r Ardd

Things I've been doing part two...

Postiwyd gan Sian Lile-Pastore ar 14 Hydref 2013

[delwedd: ]

[delwedd: ]

[delwedd: ]

[delwedd: ]

» View full post to see all images

So part one of my epic sharing of photos with you looked at our summer art and craft activities. Part two is all about the food festival and a couple of craftivist sessions.

On a lovely sunny day up in the Italian gardens we had a picnic and took part in the Craftivist Collective project all about fashion. The project is all about how we love fashion and hate sweatshops, and as part of our event we talked about where we buy our clothes and what we can do to help the situation. It definitely made us all think more about ethical fashion and sustainability!

Another Craftivist project we've been a part of this year is the #imapiece jigsaw project. Earlier in the year we had a session where we made fabric jigsaw pieces embroidered with messages about global hunger and sent them to the craftivist collective to be a part of a huge installation. Just a couple of weeks ago we got a part of the installation back (300 pieces out of a whopping 700 or so) and exhibited it in St Fagans: National History Museum. We have also been adding to the installation ourselves, it will be up for a few days yet, so come and see it and let me know if you would like to add your own message.

For the food festival this year, myself and genius gardener Bernice made herbal teabags! Bernice picked and dried mint, lemon balm, fennel seeds and Elderflower from the gardens here in the museum and then we bought some teabags to fill and made little envelopes to put the teabags in for safe keeping, or as a sweet gift. We also made sure we had a pot of tea on the go all day and almost everyone liked our blend!

The last thing I wanted to tell you about is the Wedding Fayre that was held here a couple of weeks ago. You probably already know that you can get married here in St Fagans, either in the castle or in Oakdale. Well, now you can also have a hen afternoon tea party as well! as part of this tea party you can learn to dance, have hair and make-up done (vintage style), or get all crafy with me! The photos show what kind of things we could make... tissue pom-poms, name places, bunting... it will be lovely and I can't wait to take part!

That's all for today, but I do have some knit and sew group photos to share next time, and look out for half term halloween arts and crafts and quilt club on the 2nd and november. Happy Autumn!

Things I've been doing part one....

Postiwyd gan Sian Lile-Pastore ar 14 Hydref 2013

[delwedd: ]

[delwedd: ]

[delwedd: ]

[delwedd: ]

» View full post to see all images

I've been taking photographs of all the activities I've been a part of, but keep forgetting to update the blog with them. Therefore this is going to have to be a two-parter as I have so much stuff to update you all with.

Ok. Let's go:

Our summer art cart activities included the super successful Iron Age shield making workshop. Ian (the celtic guy) and I spent two days running the workshop and we were really lucky to have volunteers on hand too as with all the glue, paint and celtic pattern designing it was pretty crazy. As you can see from the pictures, the finished results were just beautiful. I love the one that looks like maybe Chagall had a hand in it.

Artist Tracey Williams made the most wonderful house out of cardboard with visitors over the summer, inspired by our buildings on site. It was a lovely community project which I stupidly don't have any photos of!

I spent the rest of august doing a variety of art and craft workshops - we did some sketching of nature in the bird hide, made dragonflies out of wooden pegs and did gorgeous drawings and collages of the lily pads in the Italian Gardens with a bit of inspiration from Monet. We also did some sewing and made felt flower badges which were really popular.

If you took part in any of these activities, do you have any photographs you could share? and what did you think of our locations this year? was it fun going to the Italian gardens (I know I enjoyed it) or was it too far away from the main entrance? let me know!

O Jyngl Brasil i Ddethol Naturiol

Postiwyd gan Ciara Hand ar 10 Hydref 2013

[delwedd: ]

[delwedd: ]

[delwedd: ]

Parhau i ddathlu bywyd Alfred Russel Wallace...

Croesawyd dros 300 o fyfyrwyr Lefel-A i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar gyfer digwyddiad arbennig ar y cyd ag Ysgol Gwyddorai’r Ddaear a’r Môr Prifysgol Caerdydd.

Ar wahoddiad Athro Dianne Edwards F.R.S, rhoddodd yr Athro Steve Jones F.R.S chyflwyniad dan y teitl ‘Ai anifail arall yw dyn?’

Trafododd yr Athro Jones y cyndeidiau sydd gennym ni a phrimatiaid eraill yn gyffredin, y dystiolaeth enetig dros esblygiad dyn, a gwahaniaeth barn Wallace a Darwin ar y pwnc. Mae’r Athro Steve Jones yn Athro Emeritws Geneteg yng Ngholeg y Brifysgol Llundain ac yn awdur nifer o lyfrau gwyddoniaeth poblogaidd.

A rhoddodd Theatr na nÓg yn berfformiad ardderchog o'u chwarae You Should Ask Wallace.

Aeth y ddrama â ni ar daith o blentyndod Wallace yng Nghymru i’w anturiaethau anhygoel i’r Amazon ac archipelago Malay, lle datblygodd ei theori am esblygiad. Ei ddarganfyddiadau ef sbardunodd Darwin i gyhoeddi ei waith arloesol ar y pwnc.

Bydd arddangosfa o fywyd Wallace yn agor ar 19 Hydref yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

Yn ôl traed Wallace

Postiwyd gan Ciara Hand ar 3 Hydref 2013

[delwedd: ]

[delwedd: ]

[delwedd: ]

[delwedd: ]

Yr wythnos diwethaf, teithiodd staff Amgueddfa Cymru a myfyrwyr lleol i Gwm Nedd  i astudio bywyd Alfred Russel Wallace, ac i ganfod ysbrydoliaeth o’i anturio yn ne Cymru.

Dyma ni’n treulio diwrnod yn dilyn yn ôl ei draed o Bontneddfechan i raeadr Sgwd Gwladys, yn astudio daeareg a bioleg y daith, gyda chymorth arbenigwyr Amgueddfa Cymru.

Adeg ei farwolaeth ganrif yn ôl, cai Alfred Russel Wallace ei gyfri’n un o fawrion olaf Oes Fictoria. Mae Wallace yn fwyaf enwog am ddarganfod proses esblygiad drwy ddethol naturiol, ar y cyd â Charles Darwin, ond prin yw’r bobol heddiw sy’n cofio am Wallace.

Cafod Wallace ei ysbrydoli gan dirlun de Cymru, a treuliodd flynyddoedd lawer yn crwydro’r cymoedd yn mapio hanes natur. Bydd ffotograffau, fideos, brasluniau a chyfweliadau’r myfyrwyr yn dod yn rhan o arddangosfa yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn Ionawr 2014. Bwriad yr arddangosfa hon fydd adrodd hanes Wallace yng Nghymru, a gobeithio bydd yn sbardun i rywun arall fynd ati i anturio.

Cynhaliwyd y project hwn diolch i gefnogaeth hael un o Noddwyr Oes Amgueddfa Cymru

Bydd arddangosfa ar fywyd Wallace yn agor yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar 19 Hydref.

Arbrawf oddfog!

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 3 Hydref 2013

[delwedd: ]

Athro'r Ardd a Bylb Bychan

[delwedd: ]

[delwedd: ]

Gwirfyddolwyr addysg: Bethan Lloyd, Liam Doyle a Claire Amundson.

[delwedd: ]

Ystafell llawn bylbiau.

» View full post to see all images

Helo! Fy yw'r Athro'r Ardd a hoffwn groesawu'r chwe mil a hanner o wyddonwyr ifanc ar draws y DU sy'n cymryd rhan yn y Bylbiau'r Gwanwyn i Ymchwiliad Ysgolion eleni!

Bydd deuddeg mil o fylbiau yn cael eu plannu a'u monitro fel rhan o'r ymchwiliad hinsawdd hwn sydd yn cael ei gyd-drefnu gan yr Amgueddfa Cymru. Os oedd record byd am nifer o bobl yn plannu bylbiau ar yr un pryd, (mewn sawl lleoliad) gallem ei hyrddio!

Mae pob un o'r bylbiau wedi cael eu cyfrif ac yn gyson yn cael eu dosbarthu i'r 150 o ysgolion ar draws y wlad. Hoffwn groesawu pob disgybl ac athro fydd yn gweithio ar y prosiect hwn!

  • Cymerwch olwg ar y map i weld ble mae'r bylbiau yn cael eu hanfon ar draws y DU
  • Os nad ydych wedi derbyn fy llythyr eto - dilynwch y ddolen hon.
  • Cyn i bob bwlb cael ei phlannu, rhaid i bob disgybl mabwysiadu eu bylbiau ac addewid i ofalu amdano. Os ydych chi eisiau gwybod mwy - dilynwch y ddolen hon.

Cyn i chi fabwysiadu eich bwlb efallai y byddwch hefyd yn dymuno gwybod mwy o ble mae'n dod. Mae fy ffrind Bwlb bychan yn mynd i esbonio:

Fi a fy holl ffrindiau bwlb dod o blanhigfa feithrin ym Maenorbŷr, ger Dinbych y Pysgod yng Nghymru, fe'i gelwir ' Springfields '. Roeddem wedi cael eu dewis ac yn llwytho ar fan yn barod i fynd i'n cartrefi newydd. Ar y dechrau roeddwn ychydig yn ofnus, ond pan wnes i gyfarfod Athro'r Ardd yn yr Amgueddfa roeddwn yn deall fy mod i yn ddiogel a bod gennyf waith pwysig i'w wneud. Rydym i gyd wedi cael eu dewis i helpu i ddeall sut gall y tywydd effeithio ar bryd fydd fi a fy ffrindiau yn gwneud blodau. Mae fy rhieni cyn i mi dyfodd yma hefyd, Springfields wedi bod yn tyfu'n ni 'Daffodils Tenby' am tua 25 mlynedd, rydym yn un o'r ddwy genhinen Pedr sydd yn frodorol i Ynysoedd Prydain.”

Dim ond ychydig o wythnosau tan blannu! Ni allaf aros!

Athro'r Ardd