Rydych chi yn:  >   > 

Addysg

Hydref 2012

Menig ymlaen!

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 26 Hydref 2012
Plannu eich bylbiau - Powerpoint
Plannu yn Ysgol Stanford in the Vale.
Gwely blodau arbrawf ychwanegol yr Edina Trust.

Dwy fil o fylbiau yn cael eu plannu yn yr Alban heddiw!

Pob lwc i bawb yn yr Alban oherwydd fydd rhaid lapio'n gynnes wrth i'r tymheredd gwympo i  3 neu 4 radd! Mae’r tymheredd ar draws y DU wedi gostwng yn ddramatig heddiw ei gwneud ein teimlo'n debyg iawn i’r gaeaf.

Ysgolion yn Gymru a Lloegr yn gorffen ar gyfer hanner tymor a'r holl ysgolion yn paratoi ar gyfer gwneud ei gofnod tywydd 1af ar y 5ed o Dachwedd!

Cliciwch yma i baratoi ar gyfer cadw cofnodion

Cliciwch yma i sicrhau prawf teg wrth blannu  

Edrychwch ar y lluniau hyfryd a anfonwyd i mewn gan Ysgol Stanford in the Vale.

 Diolch yn fawr!

 Athro'r Ardd

Prawf teg i bedwardeg mil o fysedd!

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 22 Hydref 2012

Pedwar a hanner mil o wyddonwyr ysgolion ar draws Cymru a Lloegr yn plannu bylbiau ar gyfer ymchwiliad hinsawdd syn cael ei rhedeg gan Amgueddfa Cymru - National Museum Wales.

Mae pob disgybl yn plannu bylbiau ac yn dilyn methodoleg syml i sicrhau prawf teg.

Cyn plannu, maent yn dysgu sut i ofalu am fylbiau a chwblhau tystysgrifau mabwysiadu fel addewid i ofalu am eu bylbiau.

Hwn yw’r dechrau i’r cyfranogwyr y flwyddyn yma a fydd yn cofnodi amserau blodeuo ac amodau tywydd bob wythnos tan ddiwedd mis Mawrth.

Ymwelais ag ysgol St Joseph ym Mhenarth. Roeddwn yn synnu pa mor gyffrous a hapus i helpu oedd y disgyblion.

Ar holi, roedden amlwg bod y plant yn deall eu bod yn helpu gydag arbrawf mawr a beth oedd pwrpas y project.

Roeddwn wrth fy modd i glywed disgybl o Bl.3 yn gofyn "A yw'n brawf-deg os bydd yr holl ysgolion yn yr Alban yn plannu wythnos yn ddiweddarach?" Mae'n dangos ei bod yn wir yn meddwl am y logisteg yr astudiaeth ar raddfa fawr. Eglurais fod yr ysgolion yn yr Alban roedd yn plannu ar ddyddiad arall oherwydd bod eu gwyliau ysgol yn hollol wahanol i'r rhai yn Lloegr a Chymru ac y byddem yn edrych ar y data'r Alban ar wahân o ganlyniad.

Ar ôl ein trafodaeth aethom y tu allan i wneud y plannu - gweler fy lluniau.

Yn y cyfamser yng Ngorllewin Cymru, roedd Ysgol Stepaside hefyd yn prysur blannu . Dyma luniau o’r disgyblion sy'n cymryd rhan eleni.

Os oes gan unrhyw ysgolion eraill unrhyw ddelweddau y byddent yn hoffi rhannu, anfonwch nhw i mi.


Pob lwc gyda'r plannu'r wythnos hon yn Yr Alban - yr wyf yn gobeithio ei fod y tywydd yn aros yn sych!

Diolch yn fawr
Athro'r Ardd

Datrys dirgelion, archwilio coed a defnyddio'ch ffon symudol - beth sydd gan hyn i'w wneud a rhifedd?

Postiwyd gan Ciara Hand ar 16 Hydref 2012
Ymchwilio i'r gwahanol ffyrdd o fesur taldra coed.
Mae'n iawn i chi ddefnyddio'ch ffôn yn y sgwrs hon!
Pwy oedd y troseddwr?
Creu gemau cyfrifiadurol

Ymwelodd nifer o athrawon ag Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yr wythnos ddiwethaf er mwyn mynychu gweithdai a sgyrsiau gyda’r nod o ddysgu ffyrdd creadigol, llawn hwyl o ennyn diddordeb disgyblion mewn rhifedd.

Rhoddodd yr Athro Chris Budd, Prifysgol Caerfaddon a Rob Eastaway, Maths Inspiration, sgyrsiau hynod fywiog a diddorol yn ymdrin â mathemateg yn y byd modern, gan gynnwys sut mae Google yn gweithio a ffyrdd o fod yn greadigol â mathemateg.

Cafodd yr athrawon gyfle yn y gweithdai i raglennu gemau cyfrifiadurol eu hunain (Technocamps), dod yn dditectifs mathemateg i ddatrys trosedd (Techniquest), dysgu sut mae technoleg yn gweithio (Prifysgol Fetropolitan Caerdydd), archwilio mathemateg mewn natur (Amgueddfa Cymru), a datblygu syniadau ar gyfer gemau llawn hwyl sy’n gweithio’r meddwl (TES Science).

Roedd y gynhadledd eleni yn bartneriaeth rhwng y Gymdeithas dros Addysg Gwyddoniaeth Cymru ac Amgueddfa Cymru. Hon oedd y bedwaredd flwyddyn a mynychodd athrawon o Gymru a Lloegr (a hyd yn oed Awstralia eleni!).

Cadwch lygad am fanylion cynhadledd y flwyddyn nesaf – gobeithiwn eich gweld chi yno!

Craftivism at the Food Festival

Postiwyd gan Sian Lile-Pastore ar 2 Hydref 2012

Did you come to our food festival in September? I hope so as it was such a great event - look out for it next year if you didn't make it.

This summer the Craftivist Collective launched a jamming and sewing project which you can read all about right here and I thought that would fit in perfectly with the food festival, so that's what we did!

The idea is that you make some tomato jam (I am proud to say that I made some all by myself and it tasted good too) following a recipe from an amazing lady called Christine who lives in Africa. Then you embroider a message on a fabric jam lid - maybe something like 'if you don't grow, you don't change' or anything to do with food and global food issues. After you have embroidred your message, pop it on the top, secure it with ribbon and give your pretty jar of jam away! I think the giving it away is the most important part as you are sharing the message, you could give it to your MP or your local shop if you wanted, or just pass it along to friends and family, it all helps spread the word and provides an opportunity for talking about what you eat and where your food comes from.

The project is also linked in with Oxfam and their 'Grow' campaign, and we were lucky enough in St Fagans that Louise from Oxfam was able to come along and lend a hand - she also provided lots of leaflets for further information.

What do you think about the project? did you come to our drop in session? did you make the jam and did you pass your jam along to someone else? I'd love to know!

Summer art activities

Postiwyd gan Sian Lile-Pastore ar 2 Hydref 2012

How was your summer? it was pretty busy for me!

As usual we ran the art cart in Oriel 1 everyday throughout August and our focus this year was weaving. We mainly did paper plate weaving (or circular weaving) which proved to be really popular with all ages and looks really effective too - I am thinking of doing more of it for Halloween...but in black and orange of course.

Quite a few of the museum attendants helped run the art cart this year too and they also brought different ideas and skills along with them so that there was quite a variety of activities. Elen did some drop spinning with visitors and even showed them how to make their own drop spindle, and Elle showed everyone how to make amazing woven friendship bracelets using a circular piece of card.

In July Ian and I got together to plan and run a two day art activity in the Celtic Village. We decided to make Iron Age shields out of cardboard and to get the visiting children to decorate them with typical iron age patterns using stencils or their own designs.

The activity went really well and we were lucky that it fell on two beautiful sunny days (we were outside). It's definitely an activity we'll be running again

Come September and it was back to running sessions for visiting schools, I've written about my art session called 'Looking at Buildings' so won't go on about it again... just show you some pictures of wonderful drawings instead.

Then I took two weeks off work and went on holiday to San Francisco! and now I'm back and all inspired for more arts and crafts and workshops and everything! There are a few things coming up - the big draw this saturday and next (6+13 oct 2012), a couple of craftivist things (one this sunday 7th in gwdi hw which isn't directly linked with St Fagans, and one on the 20th of October as part of the Made in Roath festival whic is), and then it will be half term and time for Halloween!

phew, happy making!