Rydych chi yn:  >   > 

Addysg

Awst 2012

Lluniau Llon! Sesiynau Ffotograffiaeth Bywyd Gwyllt @AGC

Postiwyd gan Gareth Bonello ar 30 Awst 2012
Cadno gan Patrick - NMC Photo Workshop - 24/08/12

Dros y pythefnos diwethaf rydym ni wedi bod yn rhedeg gweithgareddau ar gyfer teuluoedd i'w wneud ag arddangosfa Ffotograffydd Bywyd Gwyllt y Flwyddyn Veolia yma yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

Wnaeth dros 400 ohonoch chi gymryd rhan ac mai hi wedi bod yn bythefnos bendigedig o anturiaethau ffotograffig! Rydw i wedi bod yn brysur yn llwytho siwd gymaint o'r lluniau ag sy'n bosib i dudalen Flickr Clwb Ffoto AGC ac mae rhaid i mi ddweud eu bod nhw'n edrych yn wych! Mae'r lluniau ar y dudalen Flickr wedi eu trefnu i mewn i setiau ar ochr dde'r dudalen felly os wnaethoch chi gymryd rhan y cwbl sydd angen i chi wneud yw clicio ar ddyddiad eich ymweliad i'r Amgueddfa a chwilio am eich enw!

Mi fydd y lluniau yn cael eu harddangos ar y sgrin yng Nghanolfan Ddarganfod Clore yn yr Amgueddfa ar ddydd Sadwrn Medi'r 8fed felly os wnaethoch chi gymryd rhan yn y gweithdai dewch i weld eich lluniau yn cael eu harddangos yn yr Amgueddfa Genedlaethol!

Hoffwn ddiolch i Cat, Lauren a Catherine am wneud job mor dda o redeg y gweithgareddau a hoffwn ddiolch hefyd i bawb wnaeth cymryd rhan. Diolch!

Sialens Amgueddfa

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 22 Awst 2012
Y tîm.
Arddangosfa dan y môr.
Hwyl y pos pysgod
Arddangosfa cylch bywyd môr-grwban.
» View full post to see all images

Treuliodd deg o bobl ifanc bedwar diwrnod yn ystod gwyliau’r haf yn ein helpu i wneud arddangosiadau’r morfil a’r môr-grwban yn fwy deniadol i deuluoedd.

Dyma nhw’n cofrestru ar gyfer y sialens drwy ?yl Ddysgu’r Haf Caerdydd, sy’n gwahodd plant 12-15 oed i ddysgu sgiliau newydd yn eu hamser sbâr. Dyma nhw’n dysgu sut i werthuso arddangosfa, dewis stori dda, ysgrifennu testun diddorol a dewis gwrthrychau er mwyn creu arddangosfa deniadol i deuluoedd.

Mewn pedwar diwrnod byr, dyma nhw’n creu arddangosiadau newydd a phosau i deuluoedd eu mwynhau. Mae ei gwaith yn cael ei ddangos drwy gydol gwyliau’r haf ac mae wedi bod yn boblogaidd iawn. Dewch i weld eu gwaith dros eich hunain yn oriel y morfil yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

Diolch o galon i:

Jasmine Coombes, Emily Frankish, Aled Gomer, Thomas Griffiths,  Samantha Hardy, Stephen Lloyd, Simon Naylor, Maxwell Piper, Anna Rees, Mollie Shand.