Rydych chi yn:  >   > 

Addysg

Mawrth 2012

Edrych ar Adeiladau efo Ysgol Coedybryn

Postiwyd gan Sian Lile-Pastore ar 29 Mawrth 2012

Daeth Ysgol Coedybryn draw heddi i wneud y sesiwn celf 'edrych ar adeiladau'. Dyma luniau o peth o'r gwaith. Mae nhw wedi gwneud modelau ardderchog o ffermdy Llwyn yr eos a'r eglwys.

Croeso

Postiwyd gan Grace Todd ar 29 Mawrth 2012

Croeso i Ganolfan Ddarganfod Clore. I’r rheiny ohonoch sydd heb gamu drwy ein drysau dwbl eto, oriel ‘ymarferol’ ydyn ni ar lawr gwaelod Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

 Galwch draw i archwilio cannoedd o wrthrychau amgueddfa: pryfed, ffosilau, mwynau a gemau, penglogau anifeiliaid, crochenwaith Rhufeinig ac arfau o’r Oes Efydd (a llawer mwy!). Dyma gyfle i chi drin a thrafod rhai o’r 7.5 miliwn o wrthrychau fydd fel arfer yn cuddio yng nghrombil ein storfeydd.

Gall y gwrthrychau real yma ysbrydoli oedolion a phlant fel eu gilydd. Gydag amser, byddwn ni’n postio esiamplau o’ch ymatebion i’r casgliadau ac yn cynnig syniadau i chi fanteisio i’r eithaf ar yr oriel a’i chasgliadau.

 Beth am ddod â’ch ‘gwrthrychau dirgel’ i’r oriel er mwyn i’n harbenigwyr eich helpu i’w hadnabod. Byddwn ni’n dangos ein ffefrynnau ar y blog ac yn gofyn i chi gynnig eich syniadau eich hun.

 Welwn ni chi’n fuan!

cockpit and post office

Postiwyd gan Sian Lile-Pastore ar 28 Mawrth 2012

Hello!

Just a few pictures of models of buildings made by Cardiff Muslim Primary School when they came here the other week.

They are models of the cockpit and the post office, and are pretty splendid too! look at that thatch!