Rydych chi yn:  >   > 

Addysg

Chwefror 2012

Cyfrif i lawr i'r crocws...

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 23 Chwefror 2012
Blodeuo yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.
Y bwlb talaf yn Ysgol Fulwood a Cadley.

Yn ôl ar y 23ain o Ionawr wnes i ddweud y gallai'r blodau Crocws fod ar y ffordd, yna trodd y tywydd oer ac rydym yn dal i aros.

Os bydd y tywydd yn aros rhesymol gynhesu eu dylid blodeuo'r wythnos nesaf. Fel arfer, fel arfer, erbyn hyn bydd rhai ysgolion wedi cael blodau crocws, ond mae ein tywydd y gaeaf rhyfedd wedi arafu twf.

Ar dir yr amgueddfa, mae rhai o fy nghrocws eisoes wedi agor! Tra yn fy ngardd, dwi'n dal i aros ar gyfer blodau, er bod un genhinen Pedr yr wyf blannwyd yn ystod Hydref 2010 wedi trowch ei ben i lawr. Mae hyn yn arwydd sicr ei fod yn barod i flodeuo.

Mae Ysgol Fulwood a Cadley wedi anfon mewn llun o'u bwlb talaf - yn mesur 9.5cm - gweler y llun atodeg.

Byddwch yn amyneddgar a dylai'r blodau crocws agor yn fuan.

Eich Sylwadau:

Stanford in the Vale. Another strange week...Looking at the rainfall for Monday, I think this maybe because of the snow and rain we had over the weekend? We also observed 3mm of snow fall today. We really haven't had any rain for what seem's like in a long time?The bulbs we planted in the ground are slowly coming through, We wonded if this is because we may have planted them to deep? As the pot bulbs look as they are growing much faster? Ans: This is probably the case, if they are planted a too deep they can takke a little longer. They will come though - were they planted in more or less the same spot?

Glyncollen Primary School. Our thermometer broke this week. Can you send us a new one please? Our plants are growing well and we can't wait to take them home. Yr.4 Glyncollen. Ans: Glad your plants are growing well and I've put a thermometer in the post for you.

Woodplumpton Primary School. We have been listening to the weather warnings on the news. It feels really cold outside and yet the temperature has not dropped below freezing. We are surprised! We are learning a lot about temperature and getting really good at guessing what it is. Ans: This is great news glad you are getting really involved in the project. I know what you mean about it feeling really cold some days.

Ysgol Porth Y Felin. The plants have almost sprouted and has been a lot of rain. All of the plants have sprouted some leaves by now and we have seen a mystery bulb. Ans: How exciting not long now!

Earlston Primary School. Snow Monday & Tuesday. Ans: Well done for recording in the snow!

 

Oerrrrrr

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 3 Chwefror 2012
Athro'r Ardd

Mae'r tywydd wedi bod yn oer am y pythefnos diwethaf gyda rhannau o'r DU fod mor oer â finws 11 gradd Celsius! O ganlyniad, nid yw fy bylbiau wedi tyfu unrhyw dalach ers fy lluniau diwethaf. Efallai na fydd fy blodau Crocws yn agor tan canol Chwefror nawr.

Er gwaethaf y tywydd oer, nid ydym wedi cael gormod o rew neu eira yn y DU. Mae hyn oherwydd bod yr aer yn sych iawn ar hyn o bryd - gan fod y gwynt yn chwythu ar draws o Siberia. Llai yn golygu llai o niwed i'n bylbiau - felly peidiwch â phoeni gormod os oes un chi wedi rhoi'r gorau i dyfu. Maent yn pethau bach caled ac maent yr un aros am cyfnod cynnes er mwyn blodeuo.

Gall pethau newid y penwythnos hwn yn ôl yr adroddiad diweddaraf y tywydd yn disgwyl eira! Gweler: http://www.bbc.co.uk/news/uk-16866903

Mae ein hadroddiad tywydd oeraf yn dod o Ysgol Deganwy lle mae'r tymheredd bob amser yn is na sero. Gall fod yn oer yma ond i gymharu ag ardaloedd eraill o Ewrop, rydym yn ffodus iawn. Yn yr Wcráin mae pobol wedi bod yn dioddef yn wael iawn wrth i'r tymheredd gostwng i mor isel â-32C yn y gogledd a'r gorllewin.

Ysgol Porth y Felin yn adrodd bod eu bylbiau yn tyfu'n dda a hyd yn oed eu
bylbiau dirgel wedi dechrau i dyfu. Gadewch i mi wybod os yw eich bylbiau dirgel wedi dechrau i dyfu?

Peidiwch ag anghofio anfon eich cofnodion tywydd wythnosol er mwyn sefyll gyfle i
enillwch daith gweithgaredd natur!

Cadwch yn gynnes. Yr Athro Ardd.

www.museumwales.ac.uk/scan/bylbiau

Twitter http://twitter.com/Professor_Plant

Facebook Professor Plant