Rydych chi yn:  >   > 

Addysg

Tachwedd 2011

Mae'r cofnodion tywydd yn dod i mewn!

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 11 Tachwedd 2011

[delwedd: ]

Ysgol Fullwod & Cadley, Sir Gaerhirfryn.

[delwedd: ]

Adroddiad Tywydd gan Ysgol Bishop Childs

Mae llawer o ysgolion wedi anfon eu cofnodion tywydd yn barod! Hwn yw'r ail wythnos o gofnodi ac mae disgyblion yn brysur dysgu i gadw cofnodion tymheredd a glawiad ac yn anfon eu data.

Os byddwch yn anfon eich data mewn, gall ysgolion eraill i'w weld a chymharu. Gwelwch y llun i weld yr adroddiadau tywydd, wrth Ysgol Bishop Childs - gallwch ei weld ar y wefan hefyd drwy ddilyn y ddolen hon http://www.museumwales.ac.uk/cy/2968

Mae rhai ysgolion wedi sefydlu blogiau eu hunain am y prosiect. Gweler y blog gwych hyn gan Ysgol Fulwood a Cadley: http://www.fulwood-cadley.lancsngfl.ac.uk/index.php?category_id=529

Dilynwch fi ar Twitter https://twitter.com/ #! / Professor_Plant

Daliwch ati gyda'r gwaith da Ffrindiau Gwyrdd!

Yr Athro'r Ardd

Gweithdy Crefftau Helyg yn y Ty Gwyrdd

Postiwyd gan Lowri Griffiths ar 9 Tachwedd 2011

[delwedd: ]

Amrywiaeth o helyg

[delwedd: ]

[delwedd: ]

[delwedd: ]

Amrywiaeth o crefftau Nadolig wedi eu gwneud o helyg

Heddiw mae Ty Gwyrdd wedi bod yn gartref i weithdy creadigol iawn!

Gweithdy yn benodol i athrawon oedd hon, yn cynnig y cyfle iddynt i ddysgu sut i fynd ati i greu crefftau Nadolig o helyg.

Heddiw mae'r grwp wedi bod yn brysur iawn yn creu! Yn amlwg , roedd pawb yn falch iawn yn gadael gyda'u torchau, ser, coed bach i gyd wedi'u gwneud o helyg! Dwi'n siwr bydd sawl ysgol yn mynd ati i ail-greu y crefftau hyn dros cyfnod yn arwain at y Nadolig.

Trefnwyd y gweithdy gan Out to Learn Willow.

O bryd i'w gilydd, mae modd llogi Ty Gwyrdd fel gofod i gynnal gweithdai tebyg i hyn. Mae gofyn profi bod eich gweithdy yn hyrwyddo cynaliadwyedd ac yn un di-elw.

Os am rhagor o fanylion cysylltwch drwy Adran Addysg yma yn Sain Ffagan.

Diolch.

Diwrnod Byw yn Wyrdd!

Postiwyd gan Lowri Griffiths ar 8 Tachwedd 2011

[delwedd: ]

Wele! Y Goeden Byw yn Wyrdd yn llawn addewidion gwyrdd.

[delwedd: ]

Mae Joanna a Stepahnie am fyw yn wyrdd!

[delwedd: ]

Mae James yn fachgen gwyrdd iawn ac wedi cytuno gwisgo siwmper cynnes yn amlach i gadw'n gynnes.

[delwedd: ]

Deilen Betsan - i newid bylbiau'r ty i rhai ynni isel.

» View full post to see all images

Helo! Dydd Sadwrn, Tachwedd 5ed cynhaliwyd digwyddiad ‘Byw yn Wyrdd’ yn y T? Gwyrdd.

 

Bwriad ‘Byw yn Wyrdd’ yw cynnig syniadau hawdd a syml ar sut i arbed ynni ac ar yr un pryd arbed arian! O gerdded i’r ysgol, gosod plwg mewn sinc pan yn ymolchi, diffodd y golau pan yn gadael yr ystafell a llawer mwy. Mae hyn mor hawdd a syml!

Am ragor o syniadau syrffiwch draw i'r linc canlynol:: http://tiny.cc/w4iqr

 

Roedd gofyn i ymwelwyr 'Byw yn Wyrdd' ddewis un weithgaredd newydd sbon a chadw ati ar ôl dychwelyd adref.

 

Er mwyn gwneud yn siwr bod pawb yn cadw at eu haddewidion newydd roedd gofyn i bawb eu hysgrifennu ar ddeilen ac yna glynu’r ddeilen ar goeden ‘Byw yn Wyrdd!’

Cyn pen dim roedd y goeden yn llawn addewidion gwyrdd ac yn amrywio o gerdded i’r ysgol, i wisgo siwmper i gadw’n gynnes. Gwych!

 

Mae’n werth crybwyll bod ambell un wedi bachu ar y cyfle i droi’n wyrdd (yn llythrennol) wrth daflyd boa plu gwyrdd a sbectol sgleiniog T? Gwyrdd amdanynt! Am gyfnod roedd hi’n debycach i sesiwn swreal Strictly Come Dancing! Dwi’n amau mai dyna’r tro cyntaf i lechi caled llawr T? Gwyrdd weld camau y tango! Go dda!

 

Diolch yn fawr i bawb ddaeth draw….digwyddiad nesaf T? Gwyrdd yw ‘Nadolig Cynaliadwy’ ar Rhagfyr 3ydd. Cyngor ar sut i wneud eich Nadolig chi yn un gwyrdd a throi eich llaw at wneud eich haddurniadau eichhunan. Os oes ganddoch chi syniadau ar sut i ddathlu’r Nadolig mewn modd cynaliadwy – gallwch drydaru eich syniadau i’r cyfeiriad canlynol:

www.twitter.com/tygwyrdd

 

Diolch yn fawr,

T? Gwyrdd