Rydych chi yn:  >   > 

Addysg

Mehefin 2011

Cystadleuaeth Darlunio Cennin Pedr 2011

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 17 Mehefin 2011
1af - Jakery Jones
2il Thomas Longden
3ydd Isabella Leyshon
Chydnabyddiaeth uchel: Lucy Saxon
» View full post to see all images

Gofynnwyd i'r disgyblion dynnu llun cennyn pedr a'u labelu. Cawson ni lwyth o luniau gwych!

Rhoddodd Athro'r Ardd wobrau Bishops Childs CIW School a Ysgol Nant Y Coed am gyflwyno'r darluniau gorau. 

 

Cert Celf - Arian

Postiwyd gan Sian Lile-Pastore ar 2 Mehefin 2011

Neges gyflym i ddangos rhai lluniau o beth fuon ni'n creu yn y Cert Celf dros hanner tymor. Mae'r gweithgareddau yn rhedeg tan ddydd Sul, felly mae digon o amser i chi ymweld a chymryd rhan o hyd. Mae rhai gwisgoedd ffansi Tuduraidd gyda fi hefyd y gall y plant eu gwisgo, a chefndir wedi'i beintio er mwyn tynnu llun o'i flaen.

Ceiniogau yw'r thema am fod arddangosfa anhygoel o geiniogau yn yr oriel ar hyn o bryd fel rhan o arddangosfa Creu Hanes. 'Celc Tregwynt' yw'r enw ar y ceiniogau ac fe gawson nhw eu claddu tua 1647 a'u darganfod o'r diwedd ym 1996!

Rydyn ni wedi bod yn lliwio ac addurno ceiniogau Tuduraidd yn y cert celf ac wedi bod yn defnyddio cortyn a ffoil i wneud arian 3D.

Dwi'n credu eu bod nhw'n edrych yn rhagorol.