Rydych chi yn:  >   > 

Addysg

Mai 2011

Canlyniadau 2006-2011

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 19 Mai 2011

Mae project ‘Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion’ yn gyfle i filoedd o wyddonwyr ysgol weithio gydag Amgueddfa Cymru i archwilio newid yn yr hinsawdd a'i ddeall.

Ers mis Hydref 2005, mae gwyddonwyr ysgol o bob cwr o Gymru wedi bod yn cadw cofnod o'r tywydd a phryd mae eu blodau'n agor, fel rhan o astudiaeth hirdymor o effeithiau'r tymheredd ar fylbiau'r gwanwyn.

Mae rhagor o fanylion yn adroddiadau Athro'r Ardd neu gallwch chi lawrlwytho'r daenlen i astudio'r patrymau!

Diolch yn fawr

Athro'r Ardd

Anrhefn Mai - oriel 1

Postiwyd gan Sian Lile-Pastore ar 5 Mai 2011