Rydych chi yn:  >   > 

Addysg

Ionawr 2011

Your top questions & reports

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 27 Ionawr 2011
Help the RSPB to count birds. Take part at home this weekend http://www.rspb.org.uk/birdwatch/ or in your school http://www.rspb.org.uk/schoolswatch/
Caught on camera! This hungry squirrel was caught on our wildlife cameras at St Fagans.

Last week Bishop Childs C.I.W Primary asked: "If you plant your bulb at the same time as your partner will they open their flowers at the same time?"  

This is a very good question and if the bulbs were planted at the same time, were around the same size and kept in the same conditions then they could possibly open on the same day. But, all the bulbs are slightly different sizes and some may get more water or sunshine - so the tend to open on different days.

Generally, all of the bulbs in one school will open within a week or two of each other. At first, you get a few then the majority will open within a few days of each other, then a smaller number will take a little longer. It's a bit like a race, there will be a few quick ones, a larger group that arrives about the same time then a few slow ones.

In this experiment, we take the average flowering time. So we record each date from each flower then divide it by the total number of flowers. Look at the results from your school last year http://www.museumwales.ac.uk/en/2135/

Ysgol Glantwymyn asks: Ydy'r tywydd yma yn dda?/ Is this weather good? The recent warm temperatures we are having are good - as it is getting our bulbs growing. But, if we have a another cold snap it could be very damaging to our bulbs and slow them down again.

Good reports from schools:

Cwm Glas Primary:  We have got some shouts.

Maesycwmmer Primary School: A very frosty and cold week. We have noticed a few of our bulbs have started to grow. We have our chart ready and we are going to keep personal records of how much they grow each week. This is a great idea!

St. Mary's Catholic Primary School: It has been quite sunny this week and we haven't had a lot of rain.

Many thanks

Professor Plant

St Dwynwen's day cards

Postiwyd gan Sian Lile-Pastore ar 20 Ionawr 2011

We will be making St Dwynwen's Day cards this saturday (drop in session in Oriel 1 at the usual times of 11 until 1 and 2 until 4). Am still working on the designs for our cards, so far I have tried and been happy with two different pop up cards, one with material, and one with felt. For those who are a bit more adventurous (or possibly the adults!) we will be making felt hearts - you could even add a little pocket to leave a love note!

Yw hi'n wanwyn eto?

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 14 Ionawr 2011
Arwyddion cynta'r gwanwyn yn yr ardd!

Wedi’r holl rew ac eira, mae hi’n teimlo’n gynnes yma yng Nghaerdydd heddiw er taw dim ond 10 gradd Celsius yw hi. Mae’n rhaid bob y bylbiau wedi sylwi hefyd – maen nhw wedi dechrau tyfu’n barod! Roedd gweld yr ardd yn dod yn fyw eto yn codi nghalon i!

Adroddodd Ysgol Porth Y Felin: "Wedi i’r eira glirio gallwn ni weld bod y planhigion yn tyfu. Mae’n cynhesu!" Newyddion gwych! Cofiwch roi gwybod i mi os yw’r bylbiau yn eich ysgol wedi dechrau tyfu neu os oes unrhyw arwyddion eraill bod y gwanwyn ar ei ffordd. Anfonwch ffotograffau os oes rhai ar gael.

Ar hyn o bryd dylai ysgolion sy’n rhan o ymchwil bylbiau’r gwanwyn fod wrthi’n brysur yn casglu cofnodion tywydd er mwyn cael cyfle i ennill trip, ac yn cadw llygad am unrhyw olwg o’r bylbiau’n tyfu bob dydd. Defnyddiwch yr adnoddau canlynol er mwyn gwneud yn siŵr eich bod chi’n gwybod am beth i chwilio a sut i gofnodi’n gywir.

Daw fy hoff gwestiwn yr wythnos hon gan Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Bishop Childs. Gofynnon nhw: "Os ydych chi’n plannu’ch bwlb yr un pryd â’ch partner fyddan nhw’n blodeuo yr un pryd?” Rhowch gynnig ar ateb y cwestiwn a bydda i’n rhoi ateb cywir yr wythnos nesaf... 

Llawer o law a llifogydd. Yn anffodus, mae sawl ardal o Gymru wedi dioddef llifogydd, yn cynnwys ein hamgueddfa ni yn Sain Ffagan. Adroddodd Ysgol Gynradd Maesycwmer eu bod nhw wedi profi "Wythnos wlyb iawn!" gyda dros 100mm o law mewn un diwrnod. Edrychwch ar y cofnodion tywydd diweddaraf o’r ysgolion i weld faint o law mae’n nhw’n ei weld.

Mae nifer o wledydd ar draws y byd, yn dioddef llifogydd mawr. Mae llifogydd ym Mrasil, Awstralia a Sri Lanka wedi effeithio ar fywydau nifer o bobl. Er nad ydyn ni’n gallu gwneud cysylltiad uniongyrchol rhwng y llifogydd diweddar a newid hinsawdd, maen nhw’n rybudd at y dyfodol: mae gwyddonwyr yn rhagweld bydd cynnydd mewn dwyster ac achosion o dywydd eithafol wrth i’r blaned gynhesu.

Dyma pam mae gwaith pob ysgol bylbiau’r gwanwyn yn bwysig – felly daliwch ati!

Athro’r Ardd

Quilting Club

Postiwyd gan Sian Lile-Pastore ar 13 Ionawr 2011

I've blogged about it before, but we have started a quilting club here in Oriel 1, St Fagans: National History Museum. We meet every two months on a saturday morning between 11 and 12.30, our next meeting is on 5th March. It's a relaxed and informal session with a mixture of complete beginners and people that have been quilting for a while. Samantha Jenkins is there to help out when we make quilting errors and generally to offer hints and tips.

It's been really lovely and I have started making my own quilt too

It looks pretty garish in this photo so I hope it's going to turn out ok! It would be great if the quilters in the group could email me photos of their works in progress too - my email address is sian.lile@museumwales.ac.uk

Llifogydd!

Postiwyd gan Gareth Bonello ar 13 Ionawr 2011
Yn gyntaf oedd yr eira ac nawr y glaw! Torrodd yr Elai drwy'r dorlan ger Sain Ffagan heddiw. Diferion bychain i gymharu 'da beth sy'n digwydd yn Queensland Gallwch helpu'r rheini sydd wedi eu dal lan yn y llifogydd yn Awstralia yma