Rydych chi yn:  >   > 

Addysg

Tachwedd 2010

Brrgggh!

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 29 Tachwedd 2010
Robin haerllug yn gofyn am fwyd.
Yn ei ogoniant.
Aeron y gaeaf yn yr eira.
Ia yn toddi ar afalau sur bach.

Newid yn y tywydd ers fy adroddiad yr wythnos diwethaf!

Mae’r tymheredd wedi cwympo ac mae’r wlad i gyd dan eira. Mae sawl ysgol wedi cau ac mae ysgolion eraill yn cofnodi bod y mesuryddion glaw yn ‘llawn eira’! Roedd Ysgol Gynradd Maesycwmer yn glyfar iawn yn toddi’r eira yn eu mesurydd glaw cyn ei gofnodi! Gwelwch y sylwadau isod.

Neithiwr, cofnodwyd y tymereddau isaf erioed am fis Tachwedd. Yng nghanolbarth Cymru, cyrhaeddwyd record o -18C (0F) yn Llysdinam, ym Mhowys. Adroddodd Dr Fred Slater: ‘Rydw i wedi bod yn cofnodi’r tywydd yng Nghanolfan Faes Llysdinam yn ddiwyd ers 30 mlynedd – a neithiwr oedd yr oeraf i fi ei gofnodi.”

Os ydych chi’n medru cyrraedd yr ysgol, anfonwch eich canlyniadau ac unrhyw luniau o’r eira sydd gennych.

Roedd y Robin haerllug yma yn fy atgoffa i o pa mor llwglyd fydd adar yn ystod y gaeaf. Daeth yn agos iawn ata i yn Sain Ffagan y bore ‘ma. Yn ffodus roedd fy mocs bwyd gyda fi felly rhoddais i ychydig friwsion iddo fe yn gyfnewid am gael tynnu ei lun.

Os hoffech chi helpu’r adar y  gaeaf hwn cofiwch roi bwyd adar allan yn yr ysgol neu’r ardd. Fe wnes i ychydig o beli braster dros y penwythnos. Roedden nhw’n hawdd i’w gwneud ac yn llawer o sbort.

Er mwyn dysgu sut i wneud cacennau adar a peli braster ewch i http://bit.ly/i7mdNN

Os ydych chi’n chwilio am le da i wylio adar beth am ymweld â’n cuddfan wylio adar yn Sain Ffagan http://bit.ly/cPGqzz

Athro’r Ardd.

Eich cwestiynau a'ch sylwadau

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 25 Tachwedd 2010
Athro'r Ardd
Professor Plant

Dyma rai o’ch cwestiynau a’ch sylwadau.

Dyma rai cwestiynau da iawn gan wyddonwyr clyfar iawn! Mae llawer mwy o sylwadau gan ysgolion isod hefyd.

Gofynnodd Ysgol Gynradd Oakfield: 'Beth yw taldra’r genhinen bedr dalaf i gael ei chofnodi yn yr arbrawf hwn?' Yn ysgol Sant Dunawd y cofnodwyd y talaf ar 15/4/2010. Roedd yn 80cm o uchder!

Gofynnodd Ysgol Nant y Coed: 'A yw’r canlyniadau yn debyg i’r canlyniadau ar yr un amser y llynedd?' Cwestiwn da iawn. Dwi wedi ateb y cwestiwn yn lleol ar gyfer Nant y Coed, ar gyfer Cymru ac wedi edrych ar batrymau tymor hir.

Yn lleol yn ysgol Nant y Coed: Ar gyfartaledd roedd llai o law ym mhythefnos gyntaf mis Tachwedd ac roedd yn gynhesach nag yn 2009.

Glawiad: 2009 – 20.9mm. 2010 – 14.6mm.

Tymheredd: 2009 – 7.7°C. 2010 – 14°C.  

Oedd y patrymau'r un peth yn eich ysgol chi?

Canlyniadau astudiaeth 2010: www.amgueddfacymru.ac.uk/cy/2968/

Canlyniadau astudiaeth 2009: www.amgueddfacymru.ac.uk/cy/2952/

Yng Nghymru: Roedd mis Hydref eleni ychydig yn oerach na’r llynedd a chafwyd yr un faint o lawiad ag yn 2009.

Cymedr tymheredd yn 2009 oedd 11°C a 9.8°C yn 2010.   

Cymedr glawiad yn 2009 oedd 128.3mm a 123.8mm yn 2010.

Edrych ar y patrymau tymor hir: Roedd y cyfartaledd misol ar gyfer mis Hydref rhwng 1971-2000 yn 6.5°C. Mae’r ddau Hydref diwethaf wedi bod dipyn yn gynhesach mewn cymhariaeth.

Gweler: http://www.metoffice.gov.uk/climate/uk/averages/19712000/areal/wales.html  

Oes unrhyw ysgolion wedi gweld eira eto? Os ydych chi, gadewch i mi wybod.

Diolch yn fawr. Athro’r Ardd.

Wales for Africa, some pics at last

Postiwyd gan Mari Gordon ar 17 Tachwedd 2010

This is us interviewing the Residents' Development Committee at George Compound in Lusaka. They were the most articulate and motivated group of people I've met. The house is an example of what people are living in.

Also, here's me with the RDC in Kawala Compound, 200 miles north, in Kitwe in the Copperbelt Province.

Wales for Africa

Postiwyd gan Mari Gordon ar 16 Tachwedd 2010

By some miracle we have half-decent internet connection at the office. Actually it’s not a miracle, as I happen to know that the server providers were working on the problem over the weekend. I guess I just didn’t believe it would make any difference, any more than I believed that the designers I was supposed to be seeing on Friday would turn up, or that my ‘office’ would really only take a day to ‘decorate’ (the day in question being last Monday) or that my mail will ever turn up.

Ooh, all sounds a bit harsh I know. But I’ve just had my third frustrating visit to immigration, thinking I finally had everything I need to renew my permit, only to be told I have to return on Thursday, after ‘the boss’ has had time to check my file (so what have they been doing?!). Was also sheepishly informed by my colleague that he won’t be here most of this week as he’s on and M&E training course; this is my last week of working with the organization, and I should be crossing every t and dotting every single I with him.

But what really set a bad tone for me this week – while also putting my whinging right into perspective – was finding out on Sunday evening that my host had been in a car crash. She, some colleagues – and her baby – were travelling to Livingstone. Seeing as she was being made to make the 8-hour journey, on a Sunday, she’d decided to treat the time there as a couple of much-needed stress-free days out of the office. Instead, they drove through a downpour for about half the journey until the car slipped off the side of the road and flipped over. I don’t know who I felt more sorry for, her in Livingstone with the baby, suffering from shock and fright, or her poor husband at home waiting and worrying until the next morning when he could travel down to join them. They’ve all been discharged from hospital with, apart from the shock, nothing more serious than cuts and bruises. The fatality rate for road accidents in Zambia is notorious, partly due to the driving in the cities and partly due to the terrible condition of the roads outside the cities, especially now that the rains are here. The fact that they escaped with nothing broken – or worse – really is a miracle.

Dathlu Moel y Gaer

Postiwyd gan Ian Daniel ar 12 Tachwedd 2010
Disgyblion Ysgol y Berllan Deg, Caerdydd gyda Dewi Pws Morris, Bardd Plant Cymru
Disgyblion Ysgol Rhos Helyg, Sir Fflint gyda Dewi Pws Morris
Agor y drysau

Diolch o galon i ddisgyblion Ysgol Rhos Helyg, Rhosesmor, Sir Fflint ac Ysgol y Berllan Deg, Caerdydd am ymuno gyda ni wrth ddathlu creu'r Moel y Gaer newydd ddoe. Roedd hi'n wych cael ysbrydoliaeth gan Dewi Pws Morris, Bardd Plant Cymru. Buom yn creu perfformiad a darn o farddoniaeth. Byddaf yn cerfio'r geiriau hyn ar ddarn o bren dros yr wythnosau nesaf i'w harddangos nhw ger Moel y Gaer. Dyma'r gerdd i chi

Ti yw cartref y Celtiaid

Yn llawn o atgofion henfyd

Pobol cryf a dyfeisgar ein gorffennol

A ni? Dani yma o hyd

 

half term art cart

Postiwyd gan Sian Lile-Pastore ar 10 Tachwedd 2010

I keep forgetting to take some photos of our quilt designs that the children made over half term! They are looking wonderful in the gallery, so i'll try and remember to get some photos next time i'm there and will blog about it as soon as I can!

Postiwyd gan Mari Gordon ar 5 Tachwedd 2010