Rydych chi yn:  >   > 

Addysg

Gorffennaf 2010

Bywyd newydd i'r tŷ crwn

Postiwyd gan Chris Owen ar 30 Gorffennaf 2010
Dathlu gyda'r ymwelwyr
Beth gafodd eu claddu ger y fynedfa? Cewch weld yr wythnos nesaf.
Y tan cyntaf yn y Moel y Gaer newydd
Croeso i chi - yr ymwelwyr cyntaf i fy nghartref newydd.

Pwy sy'n gwenu heddiw ar y t? crwn newydd? Mae Dafydd a'r tim adeiladu yn mwynhau ffrwyth eu llafur wedi misoedd o waith caled. Wrth ddathlu agoriad Moel y Gaer mae pawb wedi bod yn eu llongyfarch am eu gwaith. Diolch i bawb a ddaeth i ddathlu gyda ni ar yr achlysur arbennig hwn. Rwyf wedi mwynhau'n fawr trafod y gwaith gyda chi i gyd.

Agoriad Swyddogol Tŷ Crwn

Postiwyd gan Ian Daniel ar 27 Gorffennaf 2010
Ian Danile y tu allan i Moel y gaer
Fi y tu allan i Moel y Gaer ar ei newydd wedd
To Gwellt wedi ei orffen
Y to gwellt wedi ei orffen
Creu agorfa yn y to
Creu agorfa yn y to
Bwndeli cyrs
Gall y bwndeli cyrs gael eu symud fel eu bod nhw'n cynorthwyo gydag awyru'r adeilad
» View full post to see all images

Mae'r gwaith bron ar ben a'r dathlu ar fin dechrau! Fel y gallwch weld mae'r to wedi ei gwblhau ac rydym wedi arbrofi trwy greu twll bach ar gyfer y mwg. Gobeithio y bydd yr arbrawf yn llwyddiannus - amser a ddengys! Rwyf angen gwneud rhywfaint o wyngalchu ar y waliau mewnol ac yna fe fydd wedi ei gwblhau. Byddwn yn dathlu trwy gynnal agoriad swyddogol ar ddydd Sadwrn os ydych o gwmpas dewch draw am 3 o'r gloch i ymuno gyda ni yn y 'Pentref Celtaidd'. Diolch i bawb am eu cefnogaeth a'u diddordeb dros y misoedd diwethaf ac yn arbennig i'r gwirfoddolwyr Dylan Hammond a Lauren Parfitt.