Rydych chi yn:  >   > 
English

Addysg

Mawrth 2010

O'r diwedd, mae'r cennin Pedr ar y ffordd!

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 26 Mawrth 2010
25/03/2010 - This daffodil has just started to open - it should open up fully tommorrow.
22/03/10 The daffodil bud has tilted - which means it is almost ready to flower.

Y gaeaf hwn oedd yr oeraf ers 30 mlynedd – felly mae ein blodau wedi agor llawer hwyrach nag arfer. Cofnodwyd ein crocws cyntaf yn Ysgol Gynradd Murch ar 14 Chwefror a’r cennin Pedr cyntaf yno hefyd ar 17 Chwefror.

Ers hynny mae llawer mwy wedi agor ledled y wlad. Astudiwch y mapiau a’r graffiau i ddysgu mwy: http://www.museumwales.ac.uk/en/1719/

Yn olaf, yr wythnos hon mae’r cennin Pedr yn fy ngardd wedi blaguro, ac fe ddylen nhw fod yn barod i agor cyn bo hir gobeithio! Maen nhw’n edrych ychydig yn fyrrach na blodau’r blynyddoedd diwethaf. Byddwn yn astudio’r cofnodion i weld os yw hyn yn duedd eleni.

Diolch yn fawr

Athro’r Ardd

 

Mystery bulb No.1 Can you guess what it is?
Mystery bulb No.2 Can you guess what it is?

 

22/3/2010 Daffodils in Cardiff. Sent in by Mr. Alun Jones