Adnewyddu rheilffordd inclein Chwarel Vivian ac arddangosiad i'r cyhoedd, 30 Gorffennaf - 1 Mehefin 2012

Y project

Trwy gyfrwng partneriaeth â Llechi Cymru/Slate Wales rydym wedi meithrin perthynas â nifer o'r rheilffyrdd treftadaeth cul fu unwaith yn gwasanaethu'r diwydiant llechi. Rheilffordd Ffestiniog yw un o'r enwocaf, ac mae ganddi gorff mawr a brwdfrydig o wirfoddolwyr a weithiodd i adnewyddu'r llinell o Borthmadog i Flaenau Ffestiniog a Rheilffordd Ucheldir Cymru o Borthmadog i Gaernarfon. Drwy gysylltiadau anffurfiol ag arweinwyr projectau peirianyddol gwirfoddol ar y Rheilffordd, gwyddem fod galw i weld inclein Chwarel Vivian wrth ei gwaith unwaith eto. Teimlwyd hefyd y byddai modd cynnal yr arddangosiad yn ystod digwyddiad dau ddiwrnod Rheilffordd Llyn Padarn gerllaw.

Ffrwyth y gwaith

Aeth gwirfoddolwyr Rheilffordd Ffestiniog ati i ddatgymalu, iro a gwneud gwaith cynnal a chadw ar yr offer, oedd o fudd curadurol a chadwraethol mawr i ni.

Ar y diwrnod cyntaf, rhoddwyd cyflwyniad i hanes yr inclein a'r gwaith adnewyddu.

Dangosodd arddangosiadau ar y ddau ddiwrnod yr inclein wrth ei gwaith, gyda staff Rheilffordd Ffestiniog ac Amgueddfa Lechi Cymru wrth law i ateb cwestiynau.

Magodd pawb fu ynghlwm â'r gwaith ddealltwriaeth tipyn ehangach o'r sialens a'r her, yn fecanyddol ac yn ddynol, o weithio'r inclein. Bellach, gallwn gynnig esboniad tipyn mwy cynhwysfawr a phwrpasol o'r inclein i'r ymwelwyr.

Cafwyd budd mawr o rannu gwybodaeth, profiadau ac arbenigedd ymysg ein gilydd a'n hymwelwyr. Aeth pawb ati'n frwd i gymryd rhan a dyma'n hymwelwyr yn mwynhau dysgu am elfen o hanes yr ardal na allem ei hesbonio cyn hyn.

Mae arddangosiadau cyhoeddus pellach ar y gweill ac rydym yn ystyried ffyrdd o gydweithio eto yn y dyfodol.

» Rhagor o wybodaeth am Amgueddfa Llechi Cymru

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.