Priodasau

Yma yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru rydyn ni'n arbenigo mewn cadw a chreu atgofion. Rydyn am eich cynorthwyo i drefnu diwrnod priodas bythgofiadwy i'ch teulu, eich ffrindiau ac i chi.

Saif yr Amgueddfa nepell o sawl gwesty a tai gwely a brecwast, ac mae yma fynediad hwylus i drafnidiaeth.

Rydym wedi'n trwyddedu i gynnal seremonïau priodas sifl a derbyniadau mewn dau leoliad yn yr Amgueddfa:

 • maenordy Elisabethaidd hyfryd Castell Sain Ffagan
 • adeilad urddasol Sefydliad y Gweithwyr

Gweler y dolenni isod am wybodaeth am:

Seremonïau Priodas a Pharteriaethau Sifil

Derbyniadau Priodas

Derbyniadau Pabell

Bendith Priodas a Lluniau Priodas

Prynhawniau Plu


Mae ei gerddi ffurfiol cain, ei llwybrau coedwig â'i hadeiladau hanesyddol yn sicrhau taw'r Amgueddfa yw un o leoliadau priodas mwyaf rhamantus ac unigryw Cymru.

Ers agor ei drysau ym 1948, mae Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru bellach yn un o amgueddfeydd awyr agored goraru'r byd. Symudwyd dros ddeugain o adeiladau hanesyddol yma i ddangos i chi sut oeed y Cymry'n byw, yn gweithio ac yn addoli drwy'r oesoedd.

ArlwyoDarperir arlwy yn fewnol gan yr arlwywr sector celfyddydau a threftadaeth arbenigol, Elior.

Mae'r tîm profiadol hwn yn darparu bwydlenni sy'n ysbrydoli a gwasanaeth di-ail. Caiff y bwyd ei baratoi ar y safle gan ddefnyddio cynhwysion lleol ffres ar bob cyfle posibl.

Am wybodaeth bellach lawrlwythwch ein llyfryn a'n bwydlen priodasau isod, neu gwnewch apwyntiad i ymweld â'r lleoliad gyda aelod o'n tîm Priodasau.


Priodasau

Ffotograffau gan:

Aled Garfield | www.aledgarfieldphotography.co.uk
Martin Ellard | www.mybigdayphotos.co.uk
Michael Dearden | www.deardenstudio.co.uk
Haywood Jones | www.haywoodjonesphotography.com

"Lleoliad ffantastig, bwyd ardderchog, staff ardderchog ac atgofion gwych. Wnawn ni fyth anghofio'r diwrnod hwn."
Nick Daniels, Tad y Briodferch.

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Sain Ffagan
Caerdydd
CF5 6XB

Ffôn: (029) 2057 3500
Ffacs: (029) 2057 3490

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.