Fideo Skillset

Mae’r arddangosfeydd yn Amgueddfa Cymru yn cwmpasu hanes animeiddio yng Nghymru o Jerry the Tyke (1925) i Calon Cartwn (2012). Nid dyna ddiwedd yr hanes fodd bynnag — bob blwyddyn mae myfyrwyr Prifysgolion o bob cwr o Gymru yn ddehongli dulliau animeiddio ac effeithiau gweledol mewn ffyrdd newydd a hynod. Dyma sampl o waith myfyrwyr gradd 2012 o Brifysgolion Metropolitan Abertawe, Casnewydd a Morgannwg. Mae’r Prifysgolion a’u cyrsiau achredig yn rhan o Academi Cyfryngau Cymru Skillset, canolfan arbenigedd dan sêl bendith y diwydiant sy’n gyswllt rhwng myfyrwyr a’r diwydiant cyfryngau creadigol proffesiynol.

» Academi Cyfryngau Cymru Skillset

[delwedd: Acorns]

[delwedd: Opera]

[delwedd: Fy Chwaer]

[delwedd: The Lighthouse Men]

[delwedd: Babbit]

[delwedd: Collect]

[delwedd: Synthetic Eden]

[delwedd: Suburbia]

[delwedd: Ye Olde Doppelganger]

[delwedd: The Observer]

[delwedd: Off The Rails]

[delwedd: Dandelion]

[delwedd: Closing Time]

[delwedd: Botanical Nightmare]

[delwedd: Opening Night]

[delwedd: Day 83]