Fideo Skillset

Mae’r arddangosfeydd yn Amgueddfa Cymru yn cwmpasu hanes animeiddio yng Nghymru o Jerry the Tyke (1925) i Calon Cartwn (2012). Nid dyna ddiwedd yr hanes fodd bynnag — bob blwyddyn mae myfyrwyr Prifysgolion o bob cwr o Gymru yn ddehongli dulliau animeiddio ac effeithiau gweledol mewn ffyrdd newydd a hynod. Dyma sampl o waith myfyrwyr gradd 2012 o Brifysgolion Metropolitan Abertawe, Casnewydd a Morgannwg. Mae’r Prifysgolion a’u cyrsiau achredig yn rhan o Academi Cyfryngau Cymru Skillset, canolfan arbenigedd dan sêl bendith y diwydiant sy’n gyswllt rhwng myfyrwyr a’r diwydiant cyfryngau creadigol proffesiynol.

» Academi Cyfryngau Cymru Skillset

Acorns
Opera
Fy Chwaer
The Lighthouse Men
Babbit
Collect
Synthetic Eden
Suburbia
Ye Olde Doppelganger
The Observer
Off The Rails
Dandelion
Closing Time
Botanical Nightmare
Opening Night
Day 83