Rydych chi yn:  >   >   >   >   >   >   > 
English

Ennillwyr 2011-2012

Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion: Canlyniadau 2005-2012

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 16 Mai 2012
1af: Sana Patel - Fulwood & Cadley Primary
2ail: Markus - Stanford Primary - Age 9
3ydd: Emilia Porter - Fulwood & Cadley Primary
Emlyn Piette - Westwood Primary - Age 10
Lucy Turner - Fulwood & Cadley Primary
Davina Vadhere - Fulwood & Cadley Primary
Aleena Raza - Fulwood & Cadley Primary
Bradley Cox - Stanford in the Vale Primary - Age 9
Hasan Patel - Fulwood & Cadley Primary
Abigail Boswell - Fulwood & Cadley Primary
Tom Betheridge - Fulwood & Cadley Primary
Mairelle Mattar - Westwood Primary - Age 9
Hasan Ali - Sherwood Primary
Charlie Smith - Ysgol Nant Y coed - Oed 9

Mae project ‘Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion’ yn gyfle i filoedd o wyddonwyr ysgol weithio gydag Amgueddfa Cymru i archwilio newid yn yr hinsawdd a'i ddeall.

Ers mis Hydref 2005, mae gwyddonwyr ysgol  wedi bod yn cadw cofnod o'r tywydd a phryd mae eu blodau'n agor, fel rhan o astudiaeth hirdymor o effeithiau'r tymheredd ar fylbiau'r gwanwyn.

Mae tystysgrifau wedi cael eu hanfon at yr holl ddisgyblion yn 2933 a gwblhaodd y prosiect eleni.

Mae rhagor o fanylion yn adroddiadau Athro'r Ardd neu gallwch chi lawrlwytho'r daenlen i astudio'r patrymau!

 • Gwnewch siartiau amlder a graffiau i ganfod y cymedrau.
 • A wnaeth blodau agor yn hwyr mewn ysgolion oedd yn cofnodi tywydd oer?
 • Sut wnaeth tymheredd, heulwen a glaw effeithio ar ddyddiadau blodeuo ar gyfartaledd?
 • Chwiliwch am dueddiadau mewn gwahanol lefydd yng Nghymru.
 

Cystadleuaeth Darlunio Cennin Pedr 2012.

Llongyfarchiadau i'r disgyblion canlynol am creu darluniau botanegol ardderchog!

1af: Sana Patel - Fulwood & Cadley Primary

2ail: Markus - Stanford Primary - Age 9

3ydd: Emilia Porter - Fulwood & Cadley Primary

Goreuon y Gweddill:

 • Marielle Matter - Westwood Primary - Age 9
 • Emlyn Piette - Westwood Primary - Age 10
 • Aleena Raza - Fulwood & Cadley Primary
 • Lucy Turner - Fulwood & Cadley Primary
 • Davina Vadhere - Fulwood & Cadley Primary
 • Bradley Cox - Stanford in the Vale Primary - Age 9
 • Abigail Boswell - Fulwood & Cadley Primary
 • Hasan Patel - Fulwood & Cadley Primary
 • Tom Betheridge - Fulwood & Cadley Primary
 • Mairelle Mattar - Westwood Primary - Age 9
 • Hasan Ali - Sherwood Primary
 • Charlie Smith - Ysgol Nant Y coed - Oed 9

Diolch yn fawr

Athro'r Ardd

www.museumwales.ac.uk/scan/bylbiau

Twitter http://twitter.com/Professor_Plant

Facebook Professor Plant