Blodeueg Palaeosöig

Projectau presennol

Ardal o gorsydd glo Variscan Euramerica. Darlun gan C. Cleal.
Ardal o gorsydd glo Variscan Euramerica. Darlun gan C. Cleal.
Aelodau o dîm IGCP 575 yn Zagreb (2011).
Aelodau o dîm IGCP 575 yn Zagreb (2011).
 • IGCP 575 - Pennsylvanian terrestrial habitats and biotas of southeastern Euramerica. Mae'r
  Mae'r project cydweithrediadol rhyngwladol hwn, a gydlynir gan staff yr Adran Hanes Llystyfiant ac sy'n gweithredu dan nawdd UNESCO ac IUGS, yn ymchwilio i'r blodau, anifeiliaid, tirweddau a hinsoddau newidiol yn ystod diwedd y cyfnod Carbonifferaidd, gan ganolbwyntio'n benodol ar dde Ewrop a Thwrci (www.igcp575.org). Awgrymodd ymchwiliadau blaenorol i'r newidiadau llystyfiant a hinsoddol mawr a welwyd yng ngorllewin Ewrop, gan gynnwys Cymru, tua 307 miliwn o flynyddoedd yn ôl gael eu sbarduno gan newidiadau yn ne-ddwyrain Ewrop. Y nod yw casglu'r dystiolaeth baleontolegol a daearegol o bob cwr o Ewrop er mwyn magu dealltwriaeth gyfannol o'r digwyddiadau ecolegol mawr yma. Yn ogystal â chydlynu'r project, mae staff yr Adran Hanes Llystyfiant yn ymwneud yn uniongyrchol ag adolygu'r blodau ffosil o Fwlgaria, Romania, Croatia a'r Eidal. Mae 50 arbenigwr o 19 gwlad yn rhan o'r tîm project.
 • Late Carboniferous floristics of Upper Silesia
  Mae Silesia Uwch mewn lleoliad canolig allweddol rhwng corsydd iseldiroedd megis de Cymru a chorsydd uwch Bohemia. Mae deall dynameg blodeuol Silesia Uwch felly yn hanfodol i adeiladu darlun cyflawn o gynefinoedd corsydd glo ar draws Ewrop. Noddir y project cydwethrediadol hwn gyda chydweithwyr yn y Weriniaeth Tsiec ac UDA gan yr Asiantaeth Grantiau Siec.

Projectau blaenorol yn y maes ymchwil hwn

Mae'r Adran wedi cydlynu dau broject rhyngwladol blaenorol yn y maes hwn. Cynhaliwyd y project cyntaf, a noddwyd gan Raglen Wyddoniaeth NATO, rhwng 2000 a 2002 gan gymharu llystyfiant diwedd y cyfnod Carbonifferaidd yn ne Cymru, Nova Scotia a Bwlgaria. Roedd yr ail broject yn fenter gydweithrediadol fwy dan nawdd Rhaglen Cydberthyniad Daearegol UNESCO (IGCP) gyda chyfraniadau gan gydweithwyr ar draws Ewrop a dwyrain Gogledd America. Y nod oedd pennu patrymau dosbarthiad manwl y biota yn ystod diwedd y cyfnod a pherthynas hyn â newidiadau yn y cynefinoedd ffisegol, gan gynnwys hinsawdd.

Cynhaliodd yr Adran ddwy ysgoloriaeth CASE yn ddiweddar, mewn partneriaeth â phrifysgolion Sheffield a Birmingham, gan ymchwilio i flodau gogledd Tsieina a Bryste yn niwedd y Cyfnod Carbonifferaidd.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.