Derbyniad Pabell

Gellir cynnal derbyniadau priodas mewn pabell wedi'i chodi'n arbennig ar Lawnt y Castell. Ar gael yn dymhorol, rhwng mis Mai a mis Medi o 4pm tan hanner nos.


Nifer o bobl

Yn eistedd hyd at 140 o westeion

Pris (gan gynnwys TAW)

£6,000, neu porwch ein pecynnau holl-gynhwysol fan hyn


Mae llogi Pabell yn cynnwys y canlynol:

 • Llogi Lawnt y Castell gyda phresenoldeb Cynorthwy-wyr Amgueddfa drwy gydol y derbyniad
 • Cyswllt â'r trydan (cyflenwad cyfyngedig)
 • Parcio cyfagos i'r parti priodasol.
 • Defnydd o doiledau Iard y Castell.

Ategolion

 • Pabell draddodiadol gyda ffenestri a drysau pren dwbl
 • Ardal derbyniad/bar
 • Llawr pren gyda charped
 • Leinin, trosgaen a swagiau lliw ifori llawn (dewis o drosganeau lliw ar gael hefyd)
 • Porth mynediad
 • Ardal arlwyo
 • Goleuadau canhwyllyron
 • Llawr dawnsio
 • Leinin wal sê yn yr ardal ddawnsio
 • Byrddau gweldda (8-10 gwestai i bob bwrdd) a byrddau trestl ar gyfer y prif fwrdd (nifer y byrddau yn amrywio yn ôl niferoedd y gwesteion)
 • Cadeiriau Chivari neu gadeiriau gwledda addas ar gyfer gorchuddion cadeiriau
 • Bar blaen dwbl
 • Uwcholeuo
 • Bwrdd teisen crwn
 • Byrddau trestl ar gyfer arlwyo, rhoddion a llyfr gwesteion.

Dewisiadau ychwanegol ar gael (pris ar gais)

 • Dewis o drosgaenau a swagiau lliw a baled lliw
 • Llwyfan (hyd at 16' x 8')
 • Bwrdd crwn 6' ar gyfer pistyll
 • Rheilen gotiau
 • Bwrdd patio gwyn a 4 chadair patio
 • Cadeiriau patio gwyn ychwanegol
 • Toiled symudol moethus (2 menywod a 1 dynion)
 • Gwresogyddion aer chwyth
 • Cyswllt sgrin blasma o'r Castell i'r babell (yn galluogi gwesteion ychwanegol i weld y seremoni o'r babell).

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â'r Tîm Priodasau:

Ffôn: 029 20573416 / 029 20573500
Ffacs: 029 20573490

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Sain Ffagan, Caerdydd CF5 6XB

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.