Rydych chi yn:  >   >   >   > 
English

Prif siaradwr sesiwn y prynhawn: Huw Lewis, y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth. Bydd cyfle i ofyn cwestiynau hefyd.