Rydych chi yn:  >   >   > 
English

Caffi’r Glannau Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Ymlaciwch yng Nghaffi’r Glannau ar ôl crwydro’r orielau.

Gallwch chi hefyd fwynhau golygfeydd gwych o Farina Abertawe o 10am i 4pm yn ein hardal eistedd awyr agored.

Cinio

Dewiswch roliau neu frechdanau ffres, brechdanau wedi tostio neu ddetholiad eang o brydau cartref wedi’u coginio o’r fwydlen.

Caiff ein bwyd ei goginio ar alw a byddwn yn defnyddio cynhwysion o ffynonellau lleol ym mhob achos posibl, gan gynnwys:

Blys am rywbeth melys?

Rydyn ni’n gwerthu detholiad o deisennau cartref gan gynnwys bara brith traddodiadol Kay’s, neu beth am fwynhau un o flasau amrywiol hufen iâ Mary’s Farmhouse o Sir Benfro.

Dewis i blant

Gallwch chi lenwi bocs bwyd i blentyn â phum eitem o’ch dewis chi gan gynnwys brechdanau, sudd ffrwythau, danteithion neu iogwrt. Mae bwydlen boeth i blant hefyd ar gael.

Lawrlwythwch bwydlen Caffi’r Glannau

Mae Caffi’r Glannau wedi derbyn gradd pum seren am hylendid bwyd.