Beth yw Animeiddio?

[delwedd: Sali Mali]

Animeiddiad yw'r enw ar unrhyw ffilm sydd wedi cael ei chreu yn fwriadol un ffrâm ar y tro drwy addasu darluniau, pypedau neu ddelweddau cyfrifiadurol.

Gall ffilmiau animeiddio gael eu cynhyrchu mewn sawl ffordd — gyda darluniau, modelau neu glai hyd yn oed.

Bydd animeiddwyr sy'n gweithio gyda darluniau yn aml yn defnyddio model i weld sut mae cymeriad yn edrych o ongl arbennig.

Gyda animeiddio fesul ffrâm, bydd modelau prawf o'r enw ‘maquettes’ yn cael eu creu cyn creu'r modelau go iawn, er mwyn gwneud yn siŵr bod maint a siâp y cymeriadau yn gywir.


[delwedd: ]

Bydd y pypedau yn dirywio yn y pen draw, oherwydd gwres, golau a chael eu trin a'u trafod.

Mae gwaith animeiddio Cymru yn enwog ar draws y byd.

Mae cymeriadau cartŵn animeiddio Cymru wedi ymddangos mewn llyfrau a comics hefyd, heb sôn am deganau, ar bowlenni grawnfwyd a hyd yn oed ar ewyn ymolchi!

Wrth wylio ffilm, yr hyn fyddwn ni'n ei weld mewn gwirionedd fydd 24 llun, neu ‘fframiau' bob eiliad, pob un ychydig yn wahanol i'r llall.

Yn y pen draw, mae'r newidiadau bychan yma yn gwneud i'r llun ymddangos fel petai'n symud o ganlyniad i ‘persistence of vision', effaith optegol sy'n achosi i ni weld llif o symudiadau.

Ar ddechrau'r 20fed ganrif, sylweddolodd cynhyrchwyr ffilmiau ei bod hi'n bosibl newid y lluniau o dan y camera neu symud gwrthrychau un ffrâm ar y tro.

[delwedd: Wil Cwac Cwac]

Wrth chwarae'r ffilm, byddai'r darluniau neu'r gwrthrychau'n dod yn fyw o flaen eu llygaid.

Dyma mwy am hanes animeiddio yng Nghymru.

Beth yw dyfodol animeiddio?

Mae animeiddio i'w weld mewn pob math o ffilmiau a rhaglenni teledi erbyn hyn.

Mae'n aml yn edrych mor real fel ei bod hi'n anodd adnabod animeiddiad.