Rydych chi yn:  >   >   >   > 
English

Adnoddau

Cliciwch ar y teitl i lawrlwytho'r PDF.

Llyfr House for the Future (Saesneg yn unig)

Enw gwreiddiol Tŷ Gwyrdd oedd �Tŷ ar gyfer y Dyfodol� a dyma�r llyfr a gynhyrchwyd pan agorodd y tŷ yn 2000. [PDF - 15.9MB]

Byw�n Gynaliadwy � cwis lluniau

(Addas i ddisgyblion CA2. Taith 1 awr dan arweiniad athro). Archwiliwch adeiladau gwahanol i ddysgu sut byddai pobl yn adeiladu tai, yn coginio bwyd ac yn cadw�n gynnes yn y gorffennol. Cymharwch eich bywyd chi heddiw a gweld a oes unrhyw syniadau da allwn ni eu defnyddio i warchod ein planed yn y dyfodol. [PDF - 1.4MB]

Byw�n Gynaliadwy � Ddoe, Heddiw ac Yfory

(Taith 1 awr dan arweiniad athro a sgwrs � awr dan arweiniad yn Tŷ Gwyrdd). Addas i fyfyrwyr yn astudio tuag at elfen Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth y Byd Bagloriaeth Cymru. [PDF - 3.2MB]

Cwis Tŷ Gwyrdd

Addas i deuluoedd a grwpiau ysgolion CA2. [PDF - 2.7MB]

Cwis Tŷ Gwyrdd - Atebion

Atebion i'r Cwis Tŷ Gwyrdd. [PDF - 2.6MB]

Panel gwybodaeth Tŷ Gwyrdd - Gwres

Un o�r paneli gwybodaeth sydd i�w gweld o amgylch y tŷ. [PDF - 46KB]

Panel gwybodaeth Tŷ Gwyrdd - Deunyddiau

Un o�r paneli gwybodaeth sydd i�w gweld o amgylch y tŷ. [PDF - 740KB]