Rydych chi yn:  >   >   >   > 
English

Cyfarfod LLYS Y LLYWODRAETHWYR a gynhaliwyd ar 10 Chwefror 2005

Cyfarfod LLYS Y LLYWODRAETHWYR a gynhaliwyd ar 10 Chwefror 2005 yn Ystafell y Llys, Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol, Caerdydd.

- PRESENNOL: Paul E Loveluck, Llywydd (yn y Gadair); Susan Davies, Is-Lywydd; G Wyn Howells, Trysorydd; Gwilym Richards; Delme Bowen; Hefin Looker; Win Griffiths AS; Murray McLaggan; Anthea Wellington; Linda Quinn; Brinley Jones; Chris Delaney; Malcolm Parry; Mair Waldo Thomas; Frances Lynch; Mathew Prichard; Jane Peirson Jones; Wynford Evans; Huw Williams; Brian Willott; John Last.

- YN MYNYCHU: Mike Houlihan, Cyfarwyddwr Cyffredinol; Michael Tooby, Cyfarwyddwr AOC; Mark Richards, Cyfarwyddwr Gweithredol; John Williams-Davies, Cyfarwyddwr AWC; Judith Ingram, Pennaeth Polisi a Chynllunio; Arabella Smith, Cydlynydd Polisi a Tony Lloyd, Pennaeth Gweinyddiaeth.

- YMDDIHEURIADAU:
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb oddi wrth Eurwyn Wiliam, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol, Jonathan Jones, Peter Warren, Robin Gwyn, Cyfarwyddwr Cysylltiadau Cyhoeddus, R Alun Evans, Patricia Larsen, Cynghorydd David Rogers, Helene Mansfield.

- CROESO:
Croesawodd y Llywydd bawb i'r cyfarfod arbennig hwn o Lys y Llywodraethwyr.

63