Rydych chi yn:  >   >   >   > 
English

Cyfarfod LLYS Y LLYWODRAETHWYR a gynhaliwyd ar 28 Hydref 2004

Cyfarfod LLYS Y LLYWODRAETHWYR a gynhaliwyd ar 28 Hydref 2004 yn Ystafell y Llys, Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol, Caerdydd.

- PRESENNOL: Paul E Loveluck, Llywydd (yn y Gadair); Susan Davies, Is-Lywydd; G. Wyn Howells, Trysorydd; Gwilym Richards; Anthea Wellington; Hefin Looker; Linda Quinn; Mair Waldo Thomas; R. Brinley Jones; Chris Delaney; Jonathan Jones; Iolo ap Gwynn; David Egan; Wynford Evans; Brian Willott; Mike Salter; Malcolm Parry; Dafydd Bowen Lewis; Huw Williams; Patricia Larsen.

- YN MYNYCHU: Mike Houlihan, Cyfarwyddwr Cyffredinol; Eurwyn Wiliam, Is-Gyfarwyddwr Cyffredinol; Mark Richards, Cyfarwyddwr Gweithredol; Robin Gwyn, Cyfarwyddwr Cysylltiadau Cyhoeddus; John Williams-Davies, Cyfarwyddwr AWC; Mark Rainey, Pennaeth Cyllid a Tony Lloyd, Pennaeth Gweinyddol.

- YMDDIHEURIADAU:
Derbyniwyd ymddiheuriadau am ambsennoldeb oddi wrth Mathew Prichard, Jane Peirson Jones, Murray McLaggan, Hel