Rydych chi yn:  >   >   > 

Blog

Cynaliadwyedd

Mai 2013

Gardd Ysgol SS Philip and James

Postiwyd gan Catalena Angele ar 2 Mai 2013
Disgybl yn ysgol SS Philip and James Primary School gyda’i chenhinen Bedr.
Disgybl yn ysgol SS Philip and James Primary School gyda’i chenhinen Bedr.
Disgybl yn ysgol SS Philip and James Primary School yn mesur ei genhinen Bedr.
Disgyblion ysgol SS Philip and James Primary School yn Lloegr yn cofnodi tymheredd.
» View full post to see all images

Diolch i Ysgol SS Philip and James am y lluniau ardderchog hyn.

Eich gardd yn edrych yn hyfryd!

Diolch yn fawr,

Athro’r Ardd

Addewid Athro’r Ardd: Fydda i ddim yn anghofio’r blodau hwyr

Postiwyd gan Catalena Angele ar 2 Mai 2013
Nick a Pat Bean mewn cae o gennin Pedr Dinbych-y-pysgod ar eu fferm Springfields Fresh Produce ym Maenorbŷr, ger Dinbych-y-pysgod. Dyma o ble daeth eich cennin Pedr chi!
Nick a Pat Bean
Blodau yn Ysgol Gynradd Rogiet, Cymru.

Helo na Wyddonwyr Gwych,

Mae 4116 ohonoch chi wedi helpu gydag ymchwiliad Bylbiau’r Gwanwyn eleni – mae’n ANHYGOEL! Rydw i’n chwysu chwartiau’r wythnos hon yn ceisio paratoi’r tystysgrifau i gyd i chi!

Ond dyw ymchwiliad pawb heb orffen eto, mae rhai blodau yn dal heb agor.

Beth i’w wneud os nad yw’r blodau wedi agor eto?

Daliwch ati i anfon cofnodion aton ni! Os ydy’ch blodau chi yn dal heb agor mae daliwch ati i ymchwilio! Pan fyddan nhw’n agor, gallwch chi gofnodi’r dyddiad a thaldra’r planhigyn ar y wefan.

Pam fod dyddiad cau felly?

Bob blwyddyn, mae’n rhaid i fi ysgrifennu adroddiad arbennig sy’n crynhoi’r holl ddata fyddwch chi’n ei anfon ata i. Mae’r amser wedi dod i fi ysgrifennu’r adroddiad nawr. Bydd yr holl gofnodion a gyrhaeddodd cyn y dyddiad cau yn cael eu cynnwys yn adroddiad eleni.

Beth sy’n digwydd i’r cofnodion sy’n cyrraedd ar ôl y dyddiad cau?

Bydda i’n ychwanegu cofnodion sy’n cyrraedd ar ôl y dyddiad cau i’r bas data ac yn eu cynnwys yn adroddiad y flwyddyn nesaf. Mae pob un o’ch cofnodion chi’n bwysig iawn a byddan nhw’n helpu’r ymchwiliad i fod yn fwy cywir yn y dyfodol. Fydd eich data chi ddim yn cael ei golli neu ei wastraffu, rwy’n addo.

Pwy sydd yn y llun??

Gadewch i fi eich cyflwyno i Nick a Pat Bean, perchnogion fferm Springfields Fresh Produce, o ble daeth bylbiau eich cennin Pedr! Yn y llun, maen nhw’n sefyll mewn cae o gennin Pedr Dinbych-y-pysgod sydd yn tyfu ar eu fferm.

Pwy sydd wedi anfon cofnodion blodau am y tro cyntaf?

Diolch i’r ysgolion canlynol am anfon eu cofnodion blodau cyntaf: Gladestry C.I.W. School, Williamstown Primary, St Athan Primary, Ysgol Hiraddug and Bwlchgwyn CP School yng Nghymru, Hawthornden Primary School, Ladybank Primary School, Tynewater Primary School ac Torbain Primary School yn yr Alban, ac Larkrise Primary School, Britannia Community Primary School ac Thorneyholme RC Primary School yn Lloegr.

Diolch hefyd i’r ysgolion sy’n dal i anfon mwy a mwy o gofnodion – mae ein hymchwiliad yn mynd yn fwy ac yn fwy cywir bob tro!

Diolch yn fawr

Athro’r Ardd

 

Ebrill 2013

Gwobrau Gwyddonwyr Gwych 2013

Postiwyd gan Catalena Angele ar 22 Ebrill 2013
Disgyblion Ysgol Gynradd Oakfield yn Llaneirwg, de Cymru
Disgyblion Ysgol Gynradd Babyddol St Josephs ym Mhenarth, de Cymru

Bydd Amgueddfa Cymru yn dyfarnu Tystysgrifau Gwyddonwyr Gwych i wyth deg pump o ysgolion ar draws y DU eleni, i gydnabod eu cyfraniad i Ymchwiliad Bylbiau’r Gwanwyn – Newid Hinsawdd.

Llongyfarchiadau anferth i bob un o’r ysgolion! Mae rhestr o’r enillwyr isod, ydy’ch ysgol chi yno?

Roedd mwy na dwywaith cymaint o ysgolion yn cymryd rhan yn yr ymchwiliad eleni, sy’n newyddion gwych. Mae’n hyfryd bod cymaint ohonoch chi’n helpu gyda’r ymchwiliad pwysig yma.

Diolch i bob un o’r 4116 disgybl a helpodd eleni! Diolch am weithio mor galed yn plannu, arsylwi, mesur a chofnodi – rydych chi i gyd yn Wyddonwyr Gwych! Bydd pob un yn derbyn tystysgrif a phensel Gwyddonydd Gwych, ac fe fyddan nhw’n cyrraedd eich ysgol tua canol mis Mai.

Diolch yn fawr i Edina Trust am eu nawdd ac am helpu i wireddu’r holl broject!

Enillwyr 2013

Diolch i’r tri enillydd wnaeth anfon y nifer fwyaf o ddata tywydd.  Bydd pob un yn derbyn trip ysgol llawn hwyl i atyniad natur.

 • SS Philip and James Primary School yn Lloegr
 • Ysgol Gynradd Williamstown yng Nghymru
 • Wormit Primary School yn yr Alban

Ail safle

Bydd pob ysgol yn derbyn tocyn anrheg i brynu offer ar gyfer eich projectau garddio.

 • Balcurvie Primary School yn yr Alban
 • Ysgol Gynradd Sofrydd yng Nghymru
 • Stanford in the Vale Primary School yn Lloegr

Clod uchel

Bydd pob ysgol yn derbyn tystysgrifau, pensiliau, hadau blodau’r haul a hadau perlysiau.

 • Balmerino Primary School
 • Blaenycwm Primary School
 • Britannia Community Primary School
 • Coed-y-Lan Primary School
 • Coppull Parish Primary School
 • Dunbog Primary School
 • Freuchie Primary School
 • Glyncollen Primary School
 • Henllys CIW Primary School
 • Oakfield Primary School
 • St Athan Primary School
 • St Joseph's RC Primary School (Penarth)
 • St Roberts Roman Cathlic Primary School
 • Torbain Primary School
 • Tynewater Primary School
 • Westwood CP School
 • Ysgol Gynradd Talybont
 • Ysgol Nant y Coed
 • Ysgol y Ffridd

Cydnabyddiaeth arbennig

Bydd pob ysgol yn derbyn tystysgrifau, pensiliau a hadau blodau’r haul.

 • Brynhyfryd Junior School
 • Bwlchgwyn CP School
 • Darran Park Primary
 • Gladestry CIW School
 • Greyfriars RC Primary School
 • Hawthornden Primary School
 • Kilmaron Special School
 • Lakeside Primary School
 • Llangan Primary School
 • Magor Church in Wales Primary School
 • Milford Haven Junior School
 • Newburgh Primary School
 • Newport Primary School
 • Rhydypenau Primary School
 • Rogiet Primary School
 • St Mary's Catholic Primary School (Wales)
 • St Mary's RC Primary School (England)
 • Stepping Stones Short Stay School
 • Thorneyholme RC Primary School
 • Ysgol Bodafon
 • Ysgol Bryn Garth
 • Ysgol Clocaenog
 • Ysgol Deganwy
 • Ysgol Hiraddug
 • Ysgol Porth y Felin

Ysgolion i dderbyn tystysgrifau

Bydd pob ysgol yn derbyn Tystysgrifau Gwyddonwyr Gwych a phensiliau.

 • Archbishop Hutton's Primary School
 • Auchtertool Primary School
 • Cadoxton Primary School
 • Christchurch CP School
 • Duloch Primary School
 • Eyton Church in Wales Primary School
 • Freckleton CE Primary School
 • Fulwood and Cadley Primary School
 • Harwell Primary School
 • Holy Family RC Primary School
 • Hywel Da Primary School
 • Ladybank Primary School
 • Ladygrove Park Primary School
 • LasswadePrimary School
 • Lever House Primary School
 • Manor Primary School
 • Medlar with Wesham CE Primary School
 • Nether Kellet Primary School
 • Northbourne CE Primary School
 • Park Primary School
 • RAF Benson Primary School
 • Rishton Methodist Primary School
 • Sherwood Primary School
 • St John's Catholic Primary School
 • St Nicholas Primary School
 • Stepaside CP School
 • Tor View Community Special School
 • Weeton Primary School
 • Windale Primary School
 • Ysgol Capelulo
 • Ysgol Gymunedol Dolwyddelan
 • Ysgol Iau Hen Golwyn
 • Ysgol Morfa Rhianedd
 • Ysgol Pencae

Da iawn, rydych chi wedi gwneud gwaith ANHYGOEL.

Cystadleuaeth Darlunio Cennin Pedr 2013

Llongyfarchiadau i'r disgyblion canlynol am creu darluniau botanegol ardderchog!

 • 1st: Oliver – Stanford in the Vale Primary School
 • 2nd: Sam – St Joseph's RC Primary School (Penarth)
 • 3rd: Daniel (age 6) – Stanford in the Vale Primary School

Goreuon y Gweddill

 • Etward? (age 6) – Stanford in the Vale Primary School
 • Finlay (age 7) – Stanford in the Vale Primary School
 • Jemima – St Joseph's RC Primary School (Penarth)
 • Joe – St Joseph's RC Primary School (Penarth)
 • Joshua – St Joseph's RC Primary School (Penarth)
 • Joshua (age 7) – Stanford in the Vale Primary School
 • Larson (age 11) – Stanford in the Vale Primary School
 • Leo – Stanford in the Vale Primary School
 • Nathan – St Joseph's RC Primary School (Penarth)
 • William (age 5) – Stanford in the Vale Primary School

Diolch yn fawr

Athro’r Ardd

Cofiwch anfon eich cofnodion blodau

Postiwyd gan Catalena Angele ar 17 Ebrill 2013
Mae anifeiliaid sy'n gaeafgysgu fel ystlumod, brogaod a madfallod wedi dihuno a mynd yn ôl i gysgu am ei bod hi'n rhy oer! Image courtesy of Bat Conservation Trust
Broga cyffredin, Rana temporaria

Y dyddiad cau estynedig i chi anfon eich cofnodion blodau ata i yw dydd Gwener 19 Ebrilldydd Gwener yma blantos y bylbiau! Cofiwch anfon eich cofnodion ata i ar y wefan.

Cofiwch hefyd edrych ar y blog bylbiau wythnos nesaf pan fydda i’n cyhoeddi enillwyr y Cystadlaethau! Bydd enillwyr y Gystadleuaeth Tynnu Llun Blodau ac enillwyr y Daith Gweithgaredd Natur yn cael eu cyhoeddi ar ddydd Llun 22 Ebrill.

Blodau pwy sydd wedi agor yr wythnos hon?

Yng Nghymru, mae Ysgol Gynradd Lakeside, Ysgol Bryn Garth, Ysgol Christchurch ac Rhydypenau Primary School, yn Lloegr Manor Primary School and Coppull Parish Primary School ac yn yr Alban Wormit Primary School i gyd wedi anfon eu cofnodion blodau. Da iawn a diolch yn fawr i’r ysgolion yma!

Mae tipyn o sôn ar y newyddion yn ddiweddar am yr oerfel a’r eira, a pa mor hwyr mae’r planhigion yn blodeuo eleni.  Oeddech chi’n gwybod taw dyma’r mis Mawrth oeraf ym Mhrydain ers dros 50 mlynedd? Roedd hi’n oerach ym mis Mawrth na misoedd y gaeaf hyd yn oed – Rhagfyr, Ionawr a Chwefror! Does dim rhyfedd bod rhai o’n blodau ni’n hwyr yn agor eleni.

Edrychwch ar wefannau Newyddion y BBC* neu Met Office News* am ragor o wybodaeth am y straeon oerllyd yma.

Ym mis Mawrth, adroddodd papur newydd y Guardian bod planhigion yn blaguro ac yn blodeuo’n hwyr eleni, yn enwedig yn yr Alban, a bod anifeiliaid sy’n gaeafgysgu fel ystlumod, brogaod a madfallod wedi dihuno a mynd yn ôl i gysgu am ei bod hi’n rhy oer!

Yn anffodus, gall tywydd oer arwain at fwy o lygredd yn yr aer*. Byddwn ni’n cynhyrchu mwy o lygredd drwy gynhesu ein tai, ond mae’r awyr oer, llonydd hefyd yn golygu bod gronynnau yn casglu yn yr atmosffer yn lle anweddu neu gael eu chwythu i ffwrdd.

Diolch yn fawr

Athro’r Ardd

*Erthyglau allanol yn Saesneg yn unig

Pasg yn y Tŷ Gwyrdd - Hysbysfyrddau a phlannu tomatos.

Postiwyd gan Hywel Couch ar 15 Ebrill 2013
Ty Gwyrdd yn yr eira ym mis Ionawr.
Planhigion tomato yndechrau tyfu
Hapus gyda'i byrddau neges!

Bu pythefnos Pasg, unwaith eto, yn adeg prysur iawn yma yn Sain Ffagan. Daeth dros 4000 o ymwelwyr trwy ddrysau’r Tŷ Gwyrdd. Roedd amryw o weithdai gennym dros y gwyliau, o weithdy uwchgylchu i blannu hadau tomato ag hyd yn oed cwis arbennig Ffŵl Ebrill. 

Yn un o’n gweithdai - Plannu, Tyfu, Bwyta – roedd cyfle i deuluoedd meddwl am dyfu bwyd eu hun. Roedd cyfle i blannu hadau tomato a mynd a’r hadau yma gatref. Y gobaith yw, ar ôl misoedd o feithrin yr hadau bydd gan bawb planhigion tomato iach a hyd yn oed tomatos blasus erbyn yr haf. Nai gadael i chi wybod sut mae fy nhomatos yn tyfu dros y misoedd nesa! 

Fe ddaeth Wood for the Trees Wales i ymuno a ni am gwpwl o ddyddiau i gynnig un o’i gweithdai uwchgylchu. Yn y gweithdy yma roedd cyfle i droi hen fframiau lluniau a theils corc mewn i fyrddau neges newydd sbon. Roedd hyn yn boblogaidd dros ben, erbyn diwedd y sesiwn roedd pob un hen ffrâm wedi cael ei ddefnyddio! Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithdai tebyg, cadwch lygaid ar dudalen Facebook Wood for the Trees!

Eleni, wnaeth Dydd Llun y Pasg digwydd cwympo ar y 1af o Ebrill, sef dydd Ffŵl Ebrill. Roedd hyn yn gyfle gwych i ni gael cwis i ffeindio allan os yw ymwelwyr i’r Tŷ Gwyrdd yn Eco Cŵl neu yn ffyliau Ebrill ffôl. Neis oedd ffeindio mas bod y mwyafrif o’n hymwelwyr yn Eco Cŵl… gyda dim ond cwpwl o eithriadau. Ar ôl cwblhau’r cwis roedd cyfle i wneud bathodyn i dangos i ffrindiau faint more eco cŵl ydych. 

Fel rhan o’r prosiect Creu Hanes, mi fydd defnydd y Tŷ Gwyrdd yn newid. Tra bod y brif fynedfa yn cael ei uwchraddio, bydd y Tŷ Gwyrdd yn cael ei ddefnyddio fel rhan o fynedfa dros dro i’r amgueddfa. 

Dros y blynyddoedd, da ni di cael llawer o hwyl yn rhedeg gweithdai niferus yn y Tŷ Gwyrdd ac yn cwrdd â miloedd o bobl ddiddorol. Diolch mawr i’r sawl sydd wedi helpu ni i gyflawni hyn. Peidiwch â phoeni, mi fydd dal nifer o weithdai a digwyddiadau natur ac amgylcheddol yn digwydd, ond mewn mannau gwahanol yn yr amgueddfa.

Mwy fyth o sylwadau

Postiwyd gan Catalena Angele ar 9 Ebrill 2013
Aelod o Glwb Garddio ysgol Stanford in the Vale yn mesur ei gennin Pedr.
Aelod o Glwb Garddio ysgol Stanford in the Vale yn mesur mwy o gennin Pedr.
Crocysau yn eu blodau yn ysgol Stanford in the Vale.

Diolch yn fawr iawn i Glwb Garddio ysgol Stanford in the Vale am anfon y ffotograffau hyfryd yma o’r disgyblion a’u cennin Pedr. Ydych chi’n edrych fel gwyddonwyr go iawn yn mesur y blodau!

Waw! Mae’r blog yma’n edrych yn hir iawn eto. Roeddwn i am ateb mwy o’r sylwadau gwych wnaethoch chi eu hanfon cyn gwyliau’r Pasg...

Eich sylwadau tywydd:

Stanford in the Vale Primary School: Two crocuses have opened up today! Our last day of term! Prof P: Great news! I hope more have opened when you get back to school.

Henllys CIW Primary: All children have taken their plants home for the Easter holidays. We had our first crocus flower open yesterday hopefully everyone will keep an eye on their plants during the holidays and record when they open. Prof P: I’m glad you could take your plants home, I look forward to receiving your flower records.

Westwood CP School: No readings on Friday - school closed due to snow. No flowers open before Easter Break. Teacher took readings for last 2 weeks to send from home. Prof P: Thanks for the update, do you have some flowers now Westwood?

SS Philip and James Primary School: We can't believe this is our last week of measuring and sending in our weather data. Thank you, goodbye and Happy Easter!
From the Super Scientists at Phil and Jim! Prof P: Thank you too Phil & Jim Team Super Scientists!

St Joseph's Primary School (Penarth): Most of our crocus bulbs have opened but, sadly, not our daffodil bulbs. We have left our pots at school over the Easter holidays because the eco committee are planning to plant them around the school later. Hopefully, there will be some beautiful daffodil flowers when we go back? Happy Easter! Prof P: That sounds like a lovely idea St Joseph’s. I like the sound of your eco committee, they sound great!

Coppull Parish Primary School: We are all very disappointed as so far we have no flowers. We think we will get maybe 2 or 3, because only one pot is showing any signs of growth. Prof P: I hope they flower eventually Coppull Parish.

Stepping Stones Short Stay School: School finished today on Thursday 28th for the Easter holidays, so we have no records for Friday 29th. Today the first crocus that we have been watching opened fully, at last! Prof P: I’m very pleased for you!

Manor Primary School: Friday 29th: School was not open due to being Good Friday. Happy Easter all. School is back on Monday 15th April. All the pots have shoots but nothing is open yet. Prof P: Thank you for the update Manor Primary! Happy Easter to you too.

Newport Primary School: Week 12:Really cold all this week with snow every day. Week 13: A balmy 5 degrees today. Prof P: Brrr! I have seen on the TV how snowy it has been in Scotland.

Milford Haven Junior School: The quadrangle garden was flooded on Friday due to heavy rainfall at night. Prof P: Did anyone get wet feet?

Ysgol Porth Y Felin: to pp, unfortunately this is our last week doing professor plant. I am here to thank you for joining in our school. nothing is really wrong so, happy easter from ysgol porth y felin. Prof P: Well done bulb buddies! I have enjoyed doing this experiment with you, thanks for your help.

Wormit Primary School: We go on holiday today for our Easter Break. Our crocuses have not flowered yet because we think it has been too cold. We are glad that you have extended the date for recording their flowering dates! We will keep an eye on them over the Easter break- P7 and Mrs Wright :) Prof P: Fingers crossed that your flowers open before the next deadline. Happy holidays!

Balcurvie Primary School: This is our last weather entry as we are off school for the Easter holidays tomorrow. Yeah! Prof P: I hope you have a wonderful holiday!

Greyfriars RC Primary School: we are off school on Friday so today is our last day at school and were off school tomorrow so this is our last weather report for now. The bulbs have grown a lot and they are all in bud. We're taking them home for the holiday. We will record flowering dates. They are getting taller and are getting ready to bloom mine is looking awesome we are very excited about our bulbs. Prof P: Excellent work Greyfriars!

Glyncollen Primary School: Thank you for the bulbs. We are amazed at how tall our crocus grew. We are very happy as the daffodils are the national emblem of our country Wales. We have had a wonderful time doing the investigation. Our crocuses have grown well. We are very sad that everything has now finished. Bye bye from year 4 Prof P: The daffodil is such a beautiful sunny flower to have as the national emblem of Wales isn’t it Glyncollen? I love it.

Thorneyholme RC Primary School: Yo Pro P!!! We have had a lot of snow so unfortunately our bulbs are taking a long time to grow. HAPPY EASTER!!!! Thanks for letting us participate in this project. It has been EPIC!!!!!! Hopefully our bulbs will have grown over the Easter holidays. Thanks and bye bye. Thorneyholme. :)  Prof P: I am so glad you have enjoyed the project! Happy Easter to you too.

St Mary's Catholic Primary School: Dear Prof Plant, Our school was closed due to heavy snowfall overnight 21st-22nd March. Our crocus bulbs had just begun to open! and we were very excited and looking forward to taking our pots home for the Easter holidays. Sadly because of the closure the pots remain at school!!! Prof P: I’m sorry that you couldn’t take your plants home, but don’t worry, maybe they will wait until you get back to school and then flower?

Britannia Community Primary School: Still no flowers and very cold! Prof P: Stay wrapped up warm Britannia bulb buddies, and keep watching!

Ysgol Nant Y Coed: Today is the last day of term so we're all taking our bulbs home. All the daffodils have opened or are in bud. We'll record when they flower at home. We've really enjoyed taking part in the project and hope the data we've sent will be useful. Prof P: The data you send in will be VERY useful Ysgol Nant y Coed, thanks for all your hard work.

Diolch yn fawr

Athro’r Ardd

Pasg Hapus!

Postiwyd gan Catalena Angele ar 4 Ebrill 2013
Pasg Hapus blantos y bylbiau!
Cyw Pasg
Cyw Pasg!

Diolch yn fawr i chi am yr holl gofnodion tywydd a blodau rydych chi wedi anfon ata i hyd yn hyn!

Diolch i chi hefyd am eich holl sylwadau diddorol. Rydw i wedi derbyn gormod o sylwadau dros y bythefnos ddiwethaf i roi lle i bob un yn y blog, felly dyma fi’n penderfynu ysgrifennu blog arbennig yr wythnos hon yn cynnwys llawer mwy o’ch sylwadau chi.

Blodau pwy sydd wedi agor yr wythnos yma?

Mae mwy o ysgolion wedi cofnodi bod eu blodau wedi agor! Yng Nghymru: Ysgol Gynradd Babyddol Sant Robert, Ysgol Gynradd Rogiet, Ysgol Gynradd Glyncollen ac Ysgol Iau Brynhyfryd; yn Lloegr: SS Philip and James Primary School; ac yn yr Alban: Balcurvie Primary School! Gwych! Da iawn chi a diolch am anfon eich cofnodion ata i.

Eich sylwadau blodau:

SS Philip and James Primary School: The crocuses needed some sun for them to open so that we could see the anthers and define them as 'flowering'. Prof P: You are quite right. The sun is shining here in Cardiff today, is it sunny where you are?

Balcurvie Primary School: Mine was the first crocus to flower and just in time for the holidays! Prof P: Hooray, that’s great news!

St. Mary's RC Primary School (Lancashire): Grown to 490mm Planted On The 12th Dec 2012. Prof P: Wow that is a tall daffodil!

Hywel Da Primary School: All daffodils open during the week of 18th to 22nd March. Prof P: Thanks for your report Hywel Da.

Archbishop Hutton's Primary School: On Monday 11th March when we came into school there was about 15 crocuses which had flowered over the weekend. Prof P: That must have been a pretty sight!

Oakfield Primary School: This is our first daffodil to flower called twix. (18.03.2013) Prof P: What a great name!

Newburgh Primary School: It's our first flower and its called 'Craze Crocus'! (18.03.2013) Prof P: That’s a great name too!

Ysgol Iau Hen Golwyn: Flowers are very late opening. Daffodils have not opened yet. Prof P: I hope they flower for you soon.

Rogiet Primary School: Our crocus plants are very small we thought they weren't going to flower but today we found a very small one! It is only 9cm high. Prof P: Well done Rogiet for spotting it!

Magor Church in Wales Primary: Daffodils have not flowered yet. (13.03.2013) Prof P: Thank you for that very valuable record, maybe they will flower soon.

Ysgol Bodafon: It is a beautiful daffodil flower. There are 5 heads of the crocus flowers. Prof P: I think daffodils are very beautiful too.

Greyfriars RC Primary School: We haven't had much rain for 3 weeks but have been watering the bulbs. Our watering can leaked all over the floor. We now have a new watering can! Prof P: Oops! Well done for looking after your bulbs so well.

Eich sylwadau tywydd:

Glyncollen Primary School: Thank you for putting our message on your blog. We brought the crocus into class and tried your experiment. It was very cold outside and our crocus hadn't opened but when they came into the warmth they opened. When we took them back out they closed up again. We have got a lot to do this week. We have to research what the mystery bulb is, although they have nearly opened. We have to measure the final height of both flowers and send you photos. We have also got to send you labelled drawings of our daffodils. Our teacher says we deserve a holiday after all our hard work.Yr.4 Glyncollen. Prof P: Wow Glyncollen, you really have been working super hard – your teacher is right, you do deserve a holiday, and luckily it is Easter break! Well done for doing the crocus experiment – I am really pleased that it worked for you.

St Athan Primary: not too sure of rain readings for this week as the gauge has been tampered with over night during the last two weeks. We are sure it's not the pupils during school time as it's been checked prior to staff leaving sorry about that. The children are upset about their part of the experiment being inaccurate despite my assurance that these things happen sometimes! Prof P: I am very sorry that someone has been tampering with your rain gauge. If you need a new one for the project next year I can send one. Please don’t be upset St Athan pupils, I know that you have all been working very hard. I am very grateful for all the records you have sent in, you are all super scientists!

Darran Park Primary: Our crocuses have flowered this week, but as of yet the daffodils have not opened. They have been slow in growing. We are hoping that they will be ready to flower when we come back to school. We are on holiday as from today, for two weeks. HAPPY EASTER TO YOU ALL .from year 5 children in Darran Park Primary. Prof P: Happy Easter to you too year 5!

Stepping Stones Short Stay School: heavy rainfall over the weekend before Monday 18th, therefore the high measure by Monday afternoon. Heavy snow early on Friday 23rd, some melting by 2:30PM, measuring 3mm. Prof P: Excellent weather reporting Stepping Stones.

Tynewater Primary School: None of our flowers are out yet and we are on holiday for two weeks now for Easter. I am going to move our potted bulbs into a sunnier spot (in front of a south facing wall) for the holidays and hope that they are flowering by the time we get back on the 8th April. Do you want us to let you know what happens? Prof P: Yes please do let me know what happens!

Ysgol Y Ffridd: Yn anffodus toes yr un o'n blodau ni wedi tyfu. Athro’r Ardd: Mae’n flin gen i glywed hynny Ysgol Y Ffridd, ond nawr mae ganddoch chi dair wythnos arall i anfon eich cofnodion blodau. Gobeithio y bydd rhai o’ch blodau chi’n tyfu yn y tair wythnos nesaf. Da iawn chi am eich holl waith a daliwch ati i wylio’ch planhigion!

Stanford in the Vale Primary School: Dear Professor, Another week of strange, cold weather, snow at the beginning of the week, bitter cold winds, then today blue skies in the morning, which then has started to rain! I have sent the children home with their daffodil pots, and I have asked them to record the day the flower opens. Happy Easter to everyone and lets hope we do get some sunny weather over the holidays! Regards Stanford Gardening Club Prof P: It’s great that the children have taken their plants home! I hope you have some Easter sunshine in Oxfordshire to help them open.

Sofrydd Primary School: there have been snow showers through out this week. Prof P: It has been a very snowy March in some parts of Wales!

Ysgol Gynradd Talybont: This year we moved the thermometer to a different part of the garden nearer to the plant pots and it was directly in the afternoon sun, so we do not think it is a true reflection of the temperature. Prof P: Hmm, well done for thinking about your experiment so scientifically Ysgol Gynradd Talybont, I am very impressed.Maybe that wall IS a bit warmer than the rest of your garden, but it does sound like you have found a nice sunny spot for your plants to grow!

St Nicholas Primary School: We have daffodil flowers and our couple of crocuses that weren't eaten by squirrels have flowered! Prof P: What cheeky squirrels!! I suppose they must have been very hungry. I like squirrels a lot but they are not very good scientists!

Diolch yn fawr

Athro’r Ardd

Mawrth 2013

Da iawn gyfeillion y gwanwyn!

Postiwyd gan Catalena Angele ar 26 Mawrth 2013
Mae fy nghrocysau wedi blodeuo o'r diwedd ac mae fy nghennin Pedr wedi agor!
Cennin Pedr Athro'r Ardd
Crocws Athro'r Ardd

Da iawn bawb sydd wedi anfon cofnodion blodau a thywydd yr wythnos hon!

Gan fod y planhigion mor hwyr yn blodeuo eleni, rydyn ni’n ymestyn y dyddiad cau ar gyfer Cofnodion Blodau tan ddydd Gwener 19 Ebrill. Gobeithio y bydd eich planhigion wedi cael cyfle i dyfu erbyn hynny!

Mae’r dyddiad cau ar gyfer Cofnodion Tywydd yr un peth, sef diwedd yr wythnos yma. Cofiwch eu hanfon erbyn dydd Gwener 29 Mawrth. A chofiwch anfon eich lluniau ar gyfer y gystadleuaeth tynnu lluniau erbyn dydd Gwener 29 Mawrth hefyd!

Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich gwaith caled yn fy helpu i gyda’r ymchwiliad pwysig yma! Bydd pawb a anfonodd gofnodion yn derbyn Tystysgrif Gwyddonydd Gwych a phensil Gwyddonydd Gwych! Bydd yr ysgol sydd wedi anfon y mwyaf o wybodaeth Bylbiau’r Gwanwyn hefyd yn ennill taith gweithgaredd natur!

Byddaf yn cyhoeddi’r enillydd ar 22 Ebrill, a bydd y rhai fydd yn ail a thrydydd yn cael gwobrau hefyd. Byddaf yn anfon tystysgrifau a phensiliau i ysgolion ar 6 Mai ac yn anfon canlyniadau Ymchwiliad Bylbiau’r Gwanwyn erbyn diwedd mis Mai.

Os na fydd eich blodau wedi agor erbyn y dyddiad cau, nodwch hynny ar y ffurflen cofnodi Blodau a’i hanfon ataf. Gallwch fynd â’ch planhigion adre gyda chi dros y gwyliau os hoffech chi, neu gadw llygad arnynt yn yr ysgol. Bob blwyddyn, fydd rhai o’n bylbiau ni ddim yn agor. Peidiwch â theimlo’n rhy drist os fydd hyn yn digwydd i chi achos mae’n dal i fod yn rhan bwysig iawn o’r wybodaeth wyddonol, a byddwch chi’n dal i gael tystysgrif a phensil!

Blodau pwy sydd wedi agor yr wythnos yma?

Mae blodauHywel Da Primary School, Ysgol Gynradd Talybont, Coed-y-Lan Primary, Darran Park Primary¸St Joseph's Primary School (Penarth) ac Henllys CIW Primary yng Nghymru, a Ysgol Gynradd Stanford in the Vale, Archbishop Hutton's Primary School, St. Mary's RC Primary School (Lancashire) ac St Nicholas Primary School yn Lloegr wedi agor! Llongyfarchiadau a diolch am anfon eich cofnodion.

Wyddoch chi hyn?

 • Dyw eira ddim yn anarferol ym mis Mawrth nac Ebrill. Mewn gwirionedd, mae’n fwy tebygol o fwrw eira adeg y Pasg nag yw hi adeg y Nadolig!

Derek y dyn tywydd wnaeth ddweud hyn wrtha i! Mae Derek yn dweud y bydd hi’n oer yr wythnos yma gyda gwyntoedd dwyreiniol ond mae’n bosibl y bydd ychydig yn fwynach erbyn dydd Gwener y Groglith.

Hoffech chi fynd am dro i chwilio am flodau gwyllt y gwanwyn? Beth am fynd i wefan Coed Cadw i weld faint o bethau gwych y gwanwyn allwch chi sylwi arnynt – gan gynnwys cynffonnau ?yn bach, coed yn eu blodau, cân y gwcw a gwenyn.

Your questions, my answers:

Tynewater Primary School: We've had quite a lot of snow this which is still lying although beginning to melt. Our bulbs are barely showing through the earth - even the ones in the pots. We are on holiday for the next two weeks and if the bulbs are not showing any progress we will move them where they get a bit more sun than they do at the moment. Sorry again that we are irregular with our data. We are still keeping the information. Prof P: Thanks for the fantastic update TynewaterSchool, I hope that the new flower record deadline will give your flowers a little more time to grow.

Glyncollen Primary School: Nearly all our daffodils are open. Our crocuses have also opened. We still don't know what our mystery bulbs are. We hope we don't get any snow! Prof P: Wonderful news! I bet they look beautiful!

Stanford in the Vale Primary School: A mixture of cold winds, rain and a hopeful spring day, which turned to rain! Stanford Gardening Club. Prof P: Great weather reporting Stanford in the Vale!

Newport Primary School: It snowed at the beginning of this week and was really cold especially in the morning. The wind was very chilly. By the end of the week it warmed up a wee bit. Prof P: You are very dedicated scientists to keep sending your weather reports when it’s so cold and snowy - well done Newport Primary.I hope you all have nice warm coats on when you go outside to record the weather!

Oakfield Primary School: What do you think about this week’s rainfall? Prof P: We had a lot of rain on Friday in Cardiff, didn’t we Oakfield? My rain gauge was quite full too.

Greyfriars RC Primary School: crocuses are starting to grow. Prof P: I am very glad, please keep sending in your records Greyfriars, you are doing a great job.

Newburgh Primary School: Our first crocus has flowered! We recorded this at the end of the day on Friday so we'll send details on Monday. Prof P: Hooray! And thank you for sending your crocus record – you can see it on the map. If you zoom in and click on the flower it will say the name of your school!

St Joseph's Primary School (Penarth): With only a week to go before the end of term, we are very keen for our bulbs to flower. We are keeping an extremely close eye on our pots and are ready to photograph the bulbs at the first sign of a flower! Prof P: Fingers crossed for you St Joseph’s. Please do send me your photos, even if your flowers open after the deadline.

Diolch yn fawr

Athro’r Ardd

Wythnos i fynd...

Postiwyd gan Catalena Angele ar 21 Mawrth 2013
Canlyniadau crocysau 2013 — Dim ond deg ysgol sydd wedi gweld blodau crocws hyd yn hyn eleni.
Canlyniadau crocysau 2012 — Edrychwch faint o grocysau oedd wedi blodeuo erbyn hyn y llynedd!
Athro'r Ardd

Dim ond wythnos o gofnodi sydd ar ôl tan ddiwedd Project Bylbiau’r Gwanwyn! Wythnos yn unig tan ddyddiad cau anfon eich cofnodion ata i!

Ble wnaeth y planhigion flodeuo’r wythnos hon?

Yn Lloegr, Ysgol Gynradd RAF Benson oedd y cyntaf i anfon cofnodion am flodau! Yn yr Alban, mae blodau gan Ysgol Gynradd Newburgh ac yng Nghymru, mae blodau i'w gweld yn Ysgol Iau Hen Golwyn, Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Magwyr, Ysgol Bodafon, Ysgol Gynradd Rogiet ac Ysgol Gynradd Oakfield. Da iawn chi a diolch am anfon eich canlyniadau.

Yw’ch planhigion chi’n blodeuo? O’u cymharu â’r llynedd, mae’n blodau ni’n hwyr iawn yn agor!

Erbyn yr amser hyn y llynedd, roedd crocysau wedi blodeuo mewn 27 ysgol, ond dim ond deg ysgol sydd wedi cofnodi bod eu crocysau wedi agor hyd yn hyn eleni.

Erbyn yr amser hyn y llynedd, roedd 26 ysgol wedi anfon eu cofnodion Cennin Pedr, ond dim ond pedair ysgol sydd wedi gweld cennin Pedr yn blodeuo hyd yn hyn eleni.

Beth yw’r rheswm dros hyn? Dyma nifer ohonoch chi’n sôn am y tywydd oer a’r eira ym mis Chwefror, ac mae eich cofnodion tywydd yn dangos nad näed oes llawer o law wedi disgyn yn ddiweddar. Pan fyddwch chi i gyd wedi anfon eich cofnodion tywydd, bydda i’n edrych am gliwiau i esbonio pam fod y blodau mor hwyr...

Mae Gwyddonwyr Tywydd yn y Swyddfa Dywydd yn dweud bod tymheredd cyfartalog yn y DU dros y gaeaf wedi bod yn ‘fwyn’ eleni – doedd y gaeaf eleni ddim mor oer a gaeafau eraill. Maen nhw hefyd yn dweud bod y DU wedi gweld llai o law nag arfer yn Ionawr a Chwefror. Ys gwn i os yw eich cofnodion tywydd chi yn dangos yr un peth?

Ffeithiau Diddorol:

 • Yr enw am astudio’r tywydd yn wyddonol yw Meteoroleg a’r enw am wyddonwyr tywydd yw Meteorolegwyr!
 • Pryd mae’r gwanwyn yn dechrau? Pan fydd Meteorolegwyr yn cofnodi’r tywydd byddan nhw’n dweud bod y gwanwyn yn dechrau ar 1 Mawrth ac yn gorffen ar 31 Mai. Ond mae llawer o bobl yn dweud bod y gwanwyn yn dechrau ar gyhydnos y gwanwyn ar 20 Mawrth – yr wythnos hon!

Hoffech chi wneud Ymchwiliad Gwyddonol Gwych gyda’ch planhigion? Rydw i wedi meddwl am arbrofion arbenig y gallwch chi roi cynnig arnyn nhw yn yr ysgol! Allwch chi dwyllo eich crocws? All eich cennin Pedr symud? Cliciwch y ddolen i weld mwy: Syniadau ymchwil Athro’r Ardd.

Eich cwestiynau, fy atebion:

Ysgol Nant Y Coed: Some pupils have 6 crocuses in one bulb. Prof P: Gosh that is unusual!

St Mary's Catholic Primary School: Our flowers are being very shy and staying out of sight! Prof P: That’s very sweet! Hopefully they will feel a bit braver soon and show their faces!

Greyfriars RC Primary School: We are having fun are you? Prof P: I am so glad! Yes I am having fun with my bulbs too, thanks for asking!

Newport Primary School: Weather just got colder this week. Crocus bulbs are through but there are none flowering just now. Prof P: Good work Newport Primary, flowering is very late indeed this year.

St Joseph's Primary School (Penarth): We are disappointed that our bulbs have not flowered yet but we can see that some of them are growing well and are nearly ready to flower. Hopefully we will have some interesting pictures to send you next week. Prof P: I hope so too St Joseph’s! I would love to see your pictures.

Gladestry C.I.W. School: went to Cardiff on a school trip on thurs Prof P: I hope you had fun in Cardiff.

Glyncollen Primary School: Our daffodils and crocuses have opened. We will send you photos this week. Prof P: Hooray! I look forward to seeing your photos.

Coppull Parish Primary School: Sorry for not doing the weather on Monday. Prof P: That’s okay Coppull Parish, thanks for letting me know and keep up the good work.

Bwlchgwyn C P School: we have 30 shoots. Prof P: That’s great news!

Thorneyholme RC Primary School: Hi p.p on Friday we got 220mm of rain. Prof P: That really is a lot of rain!

Ysgol Porth Y Felin: To p.p we didn't have a record on thursday because of a school trip, and we’ve started measuring the tallest plant which is now 21.5cm tall. Prof P: Did you have fun on your school trip? Good measuring Ysgol Porth Y Felin.

Diolch yn fawr

Athro’r Ardd

Bron ar Ben!

Postiwyd gan Catalena Angele ar 7 Mawrth 2013
Tystysgrif Gwyddonydd Gwych — Fyddwch chi'n cael un gyda'ch enw arni?
Phensel Gwyddonydd Gwych
Athro'r Ardd yn cofnodi'r tywydd gyda Phensel Gwyddonydd Gwych!

Helo blantos y bylbiau,

Cofiwch bod angen i chi anfon pob adroddiad tywydd a chofnod blodau ata i erbyn ddydd Gwener 29 Mawrth. Dim ond tair wythnos sydd ar ôl i chi anfon eich data!

Peidiwch poeni os nad yw’r planhigion wedi blodeuo eto, mae tair wythnos yn amser hir. Mae canlyniadau’r blynyddoedd diwethaf yn awgrymu bydd y rhan fwyaf o’r blodau wedi agor erbyn diwedd Mawrth.

Bydd pob disgybl yn yr ysgolion fydd yn anfon eu cofnodion yn derbyn Tystysgrif Gwyddonydd Gwych fel yr un yn y llun! Ond bydd pawb yn derbyn gwobr arbennig arall eleni – pensel Gwyddonydd Gwych i gofnodi canlyniadau eich arbrofion, felly cofiwch anfon eich cofnodion!

Ble wnaeth y planhigion flodeuo’r wythnos hon?

Dangosodd blog yr wythnos diwethaf taw Ysgol Nant Y Coed oedd y cyntaf yng Nghymru i gofnodi bod eu blodau wedi agor, a’r wythnos hon mae mwy o blant yr ysgol wedi anfon cofnodion blodeuo! Mae blodau Ysgol Nant Y Coed yn tyfu’n dda iawn. Ys gwn i os welodd Llandudno lawer mwy o haul na gweddill Cymru?

Mae Greyfriars RC Primary School yn St Andrews, yr Alban wedi cofnodi hefyd bod y crocysau yn blodeuo ac mae Ysgol Iau Aberdaugleddau yn Sir Benfro wedi cofnodi bod crocysau a chennin Pedr wedi blodeuo! Da iawn i’r ddwyn ysgol.

Pan fydd y cennin Pedr yn blodeuo, cofiwch fynd ati i dynnu llun! Gallwch chi anfon eich lluniau ata i a chymryd rhan yn yGystadleuaeth Darlunio Cennin Pedr. Bydda i’n chwilio am ddarluniau prydferth, ond mae’n rhaid labelu darnau’r blodyn yn glir hefyd. Gallwch chi weld esiamplau gwych o enillwyr y blynyddoedd diwethaf yma.

Eich cwestiynau, fy atebion:

Rhydypenau Primary School: We had rain over the weekend, that is why our gauge was full. Prof P: Thank you for the explanation Rhydypenau, that's really helpful!

Ysgol Nant Y Coed: Some of the crocus bulbs have flowered so we're sending that information now too. Prof P: Fantastic news! Thanks for your flowering records.

SS Philip and James Primary School: We really enjoyed doing it and remembered to do it every day, we hope that we can do it again soon. Phil+Jim bulb team aka Isaac and William. Prof P: I am so pleased that you are enjoying it so much – I love recording the weather too!

Henllys CIW Primary: still no flowers. Prof P: It's exciting to see your flowers open, but your report that they have not opened is very valuable scientific information too! It could tell us a lot about how cold it has been this winter or how much sunshine we have had.

St Joseph's Primary School (Penarth): We have noticed that our plants continue to grow but we are keeping a very close eye on them to see which one will flower first - we can't wait! Prof P: I feel the same every morning when I look at my plants too.

Greyfriars RC Primary School: 11 daffodils are in bud. A's crocus is the only one growing but all the other daffodils but A's, why is A's daffodil not growing? Prof P: This is a very good question! I’m sorry that your daffodil is not growing A, you haven’t done anything wrong! I am glad your crocus is growing instead. Sadly we do have a small number of bulbs every year that do not grow, it happened to some of mine last year. The reason it happens is unclear. When a daffodil doesn't make a flower gardeners say that the plant has gone 'blind' - as it has no flower head.

Ysgol Porth Y Felin: we had our holidays on the 11 - 15 week so we'll skip a week. everythings ok there hasn't been much rain and the temperature has been a little high!
from porth y felin. Prof P: Many thanks!

Kilmaron Special School: The school was on holiday on Thursday and Friday. On Wednesday we had very heavy snow and although the rain gauge only had 3mm in it there was almost 6cm of snow by 2pm. The gauge is in quite a sheltered place as we had problems with a pupil seeking it out and emptying it. Prof P: Good idea to move your rain gauge to keep it safe.

Glyncollen Primary School: We hope our flowers open this week as well. Prof P: Fingers crossed!

Kilmaron Special School: Still no signs of our crocus bulbs although the ones planted years ago in our other raised beds are blooming and the ones in the grass next to our raised bed are almost out. Prof P: Keep watching them Kilmaron!

Diolch yn fawr

Athro’r Ardd

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.