Rydych chi yn:  >   >   > 
English

Dathliad a Dawns

Mwynhewch noson i’w chofio yng nghanol coethder Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Gyda phrisiau o £30, gan gynnwys TAW y pen, mae’r cynnig hollgynhwysol hwn ar agor i ddathliadau myfyrwyr, ciniawau graddio a dawnsfeydd elusennol.

Seiliwyd y cynnig arbennig hwn ar isafswm o 100 gwestai ac mae’n cynnwys:

Am bris ychwanegol rhesymol, gallwn gynnwys llogi’r orielau Argraffiadol ar gyfer derbyniad diodydd cyn y cinio — holwch am ragor o fanylion!

I archebu ffoniwch (029) 2057 3387/3129 neu ebostiwch Tîm Llogi Cyfleusterau

Mae Llogi Cyfleusterau yn cefnogi Amgueddfa Cymru fel elusen gofrestredig