Datganiad Diogelu Data

(mewn perthynas â'r ymgynghoriad Gweddnewid Dyfodol Plant — Chwefror 2012)

Deddf Diogelu Data, 1998

Fel rhan o'r ymgynghoriad hwn, bydd Amgueddfa Cymru yn gwahodd unigolion a sefydliadau i ymateb i'n dogfen strategaeth. Rydym yn bwriadu casglu'r wybodaeth ganlynol: enw'r sefydliad neu'r unigolyn, y wlad/sir a manylion cyswllt (cyfeiriad ebost neu post). Bydd y data cyswllt yn galluogi Amgueddfa Cymru i gysylltu â'r sefydliad neu unigolyn i gadarnhau ei sylwadau neu ofyn am ganiatâd i gyhoeddi'r sylwadau.

Caiff y cyfraniadau eu dadansoddi a'u dehongli gan Amgueddfa Cymru. Rydym yn bwriadu cyhoeddi gwybodaeth gyfanredol o ganlyniad i'r broses ymgynghori; ni fyddwn yn cyhoeddi unrhyw sylwadau na gwybodaeth bersonol heb ofyn am ganiatâd yr ymatebydd.

Caiff y data personol a gesglir ei brosesu gan Amgueddfa Cymru ac ni fydd ar gael i drydydd parti.

Dylech fod yn ymwybodol o'r canlynol:

 • Datgelu o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000

  Am ein bod yn awdurdod cyhoeddus gall yr holl ddeunydd ysgrifenedig yn ein meddiant, gan gynnwys gwybodaeth sy'n ymwneud ag ymgynghoriadau cyhoeddus, gael ei ystyried ar gyfer ei ddatgelu yn dilyn cais o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 oni bai fod yr wybodaeth yn eithriedig.

 • Diogelwch ac Ebyst

  Dylech gofio nad yw'r ebyst yr anfonwch atom, nac ebyst y byddwn yn eu hanfon atoch, yn ddiogel, am y gellid eu hatal.

Caiff yr wybodaeth bersonol a ddarperir gennych ei phrosesu yn unol ag wyth egwyddor Diogelu Data y Ddeddf Diogelu Data 1998.

Os hoffech gael mynediad at eich ymateb, ei newid neu ei ddileu anfonwch neges at judith.ingram@amgueddfacymru.ac.uk

Os ydych o'r farn nad yw'ch gwybodaeth wedi cael ei phrosesu yn unol â'r ddeddfwriaeth, dylech gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, Ail Lawr, Tŷ Churchill, Ffordd Churchill, Caerdydd, CF10 2HH.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.