Gweithio gyda phobl ifanc

Ar Dir Cyffredin: Amgueddfeydd, treftadaeth, diwylliant — beth sy 'na i fi?

Bu'r Amgueddfa'n cydweithio â chymunedau lleol ar hanner cant a mwy o brojectau gwahanol fel rhan o raglen Ar Dir Cyffredin. Ein nod oedd annog pobl na fyddent fel arfer yn ymweld ag amgueddfeydd cenedlaethol i ymddiddori mewn treftadaeth a diwylliant. Dechreuodd y rhaglen yn 2002, ac mae wedi helpu pobl ifanc 14-24 oed i feithrin sgiliau, cyfleoedd a phrofiadau diwylliannol - pobl ifanc o gymunedau difreintiedig a/neu rai sy'n wynebu anfanteision yn siroedd Rhondda Cynon Taf, Ceredigion, Torfaen, Caerffili ac Abertawe.

Ymunodd yr holl grwpiau â gweithdai gydag artistiaid profiadol, a oedd yn trafod agweddau ar eu treftadaeth ddiwylliannol, gan greu gwaith project o safon mewn cyfrwng o'u dewis — o animeiddio i ddylunio gwefan.

Yn ogystal â chynnig cyfleoedd ac achrediadau i bobl ifanc, mae rhaglen Ar Dir Cyffredin yn dangos bod gan amgueddfeydd yr unfed ganrif ar hugain rywbeth i'w gynnig i bawb yn y gymuned, waeth beth fo'u hoed, eu gallu neu gefndir diwylliannol.

Mae'r project wedi dangos bod modd sicrhau canlyniadau cadarnhaol trwy feithrin cysylltiadau hirdymor â chymunedau, ac mae'n sail i'n dulliau o weithio gyda phobl a chymunedau bellach.

» www.ardircyffredin.co.uk

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.