Gŵyl Archaeoleg Prydain, haf 2009

Cafodd Gŵyl Archaeoleg Prydain ei chydgysylltu gan y Cyngor Archaeoleg Brydeinig fel ffordd o gyflwyno archaeoleg i'r cyhoedd, yn ogystal â chynnig cyfleoedd i ysbrydoli, ymgysylltu a mwynhau.

Roedd tri o safleoedd Amgueddfa Cymru yn rhan o ŵyl 2009: Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ac Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru. Nod pwysig yn Sain Ffagan oedd gweld sut y gallai'r gweithgareddau hyn gyfrannu'n gadarnhaol at brofiad ymwelwyr â'r Amgueddfa yn y dyfodol yn ogystal â meithrin dull arbrofol o weithio.

Comisiynwyd arbenigwyr allanol i weithio law yn llaw â staff yr Amgueddfa o'r adran Archaeoleg a Niwmismateg, Dysgu, yr Uned Adeiladau Hanesyddol a chrefftwyr, gyda chymorth staff Digwyddiadau, cynorthwywyr yr Amgueddfa, curaduron yr adran Bywyd Gwerin a grŵp newydd o wirfoddolwyr ifanc yr Amgueddfa. Cafodd ymwelwyr gyfle i fynegi barn ar y gweithgareddau a'r digwyddiad yn gyffredinol.

Holwyd ymwelwyr yn ystod yr ŵyl, gyda phwyslais ar ddigwyddiadau Sain Ffagan yn bennaf. Cynhaliwyd cyfweliadau meincnodi hefyd yn oriel Gwreiddiau, rhesdai Rhyd-y-car a'r Pentref Celtaidd ar ddyddiau heblaw dyddiau'r ŵyl.

Teuluoedd ar wibdaith diwrnod oedd y rhan fwyaf o'r ymwelwyr, ac roedd hi'n amlwg eu bod yn gwerthfawrogi'r gweithgareddau a oedd yn creu profiadau cofiadwy iddynt. Yr hyn oedd yn bwysig oedd i'r project helpu i ddangos potensial archaeoleg i gyfrannu ac ychwanegu at brofiadau cyffredinol ymwelwyr Sain Ffagan. Sefydlwyd perthynas newydd rhwng staff a gwirfoddolwyr, ac roedd pawb yn gefnogol iawn i'r syniad.

» Rhagor o wybodaeth

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.