Project cymunedol a phecyn cymorth Traed mewn Cyffion

Ail-luniad o sut y gallai cadwyn Llyn Cerrig Bach fod wedi cael ei defnyddio.
Ail-luniad o sut y gallai cadwyn Llyn Cerrig Bach fod wedi cael ei defnyddio.

Yn 2007, creodd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe broject amlweddog o'r enw Traed mewn Cyffion — Cymru a Chaethwasiaeth i gofio dau gan mlynedd ers Deddf Diddymu'r Farchnad Gaethwasiaeth. Law yn llaw ag arddangosfa fawr, cynhaliodd yr Amgueddfa broject cymunedol dan nawdd Cronfa Dreftadaeth y Loteri gyda ffoaduriaid o Abertawe, Caerdydd a Chasnewydd er mwyn edrych o'r newydd ar gaethwasiaeth ddoe a heddiw ac arweiniodd y gwaith at ddatblygu pecyn treftadaeth gymunedol hwn.

Cafodd pecyn Traed mewn Cyffion — Cymru a Chaethwasiaeth ei lansio ym mis Tachwedd 2009. Mae'n cynnwys adnodd electronig am ddim i helpu pobl i ddeall rhan Cymru yn y fasnach gaethwasiaeth drawsiwerydd. Ei nod yw annog unigolion, grwpiau a sefydliadau i ddysgu mwy am hanes y fasnach hon, gan gynnwys ei hetifeddiaeth gyfoes, trwy gyfrwng casgliadau'r Amgueddfa. Mae hefyd yn cynnig syniadau, gweithgareddau a gweithdai er mwyn sefydlu projectau cymunedol sy'n mynd i'r afael â phynciau fel hanes pobl dduon a threftadaeth Gymreig.

Mae gweithio mewn partneriaeth wrth wraidd y project hwn. Ers ei gychwyn yn 2007, mae'r Amgueddfa wedi cydweithio'n agos ag ystod o grwpiau a sefydliadau cymunedol er mwyn adlewyrchu'n llawn y safbwyntiau hanesyddol a chyfoes ar elfen mor allweddol o hanes y byd. Rydym ni hefyd wedi chwarae rôl allweddol wrth ddatblygu'r pecyn cymorth hwn fel adnodd i grwpiau eraill ei ddefnyddio yn y dyfodol.

» Rhagor o wybodaeth am y project hwn

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.