Ymgynghori â'r cyhoedd i lywio'n cyfraniad at ddigwyddiadau cenedlaethol

Yn ystod Eisteddfod yr Urdd 2008 cawsom gyfle i glywed beth sydd fwyaf llwyddiannus ac o ddiddordeb i'r ymwelwyr.

Eich barn chiEin camau gweithredu ni
 • Roeddech chi'n hoffi digwyddiadau teuluol a gweithgareddau lle'r oedd plant yn gallu dysgu am yr Eisteddfod ac Amgueddfa Cymru, a chael sbort a sbri!
 • Roeddech chi'n hoffi dysgu am gysylltiadau Amgueddfa Cymru ag ardal yr Eisteddfod.
 • Roeddech chi'n hoffi sgwrsio â'r staff am wrthrychau ac atgofion a oedd yn bwysig i chi.

Yn 2010, aethom ati i drefnu pob math o weithgareddau i deuluoedd a phobl ifanc, a hyrwyddo Amgueddfa Wlân Cymru yn Dre-fach Felindre — yr Amgueddfa agosaf at Eisteddfod yr Urdd yn Llanerchaeron.

Eisteddfod

Yn ystod Eisteddfod Genedlaethol y Bala, 2009 buom yn trafod dyfodol Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Cyflwynwyd themâu allweddol i'r ymwelwyr:

 • Pobl a Lleoedd Hynafol
 • Adeiladau Byw
 • Bywyd Bob Dydd
 • Pobl a'r Amgylchedd
 • Cyfarfod a Chyfnewid
 • Gwrthdaro a Heddwch
 • Crefydd a Chred

Gofynnwyd cyfres o gwestiynau i 120 o ymwelwyr dros wyth diwrnod, gan gynnwys:

 • Beth yw'r themâu pwysicaf ar gyfer amgueddfa genedlaethol yng Nghymru, wrth adrodd straeon pobl Cymru, i'n holl ymwelwyr — a pham?
 • Pa thema ydych chi'n ei hoffi fwyaf, a pham?
 • Pa themâu eraill fyddech chi'n eu dewis, a pham?

Llwyddwyd i gyflwyno'r project ailddatblygu, Creu Hanes, i'r ymwelwyr, a dweud wrthynt fod y casgliadau archaeolegol yn cael eu symud o Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd i Sain Ffagan. Manteisiodd llawer o ymwelwyr ar y cyfle i ailddatgan eu hedmygedd o Sain Ffagan fel lle i fynd â'u teuluoedd a'u ffrindiau am dro, gan bwysleisio'r meysydd allweddol sy'n bwysig iddynt.

Llwyddodd y digwyddiad i bwysleisio pa mor berthnasol yw Sain Ffagan — sydd yn ne-ddwyrain y wlad — i weddill Cymru.

» Rhagor o wybodaeth amdanom mewn digwyddiadau cenedlaethol

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.