Rydych chi yn:  >   >   >   > 
English

Amgueddfa Lechi Cymru — Pobl hŷn/Atgofion — Cofio'r Cau

Plac rhod dd?r , gan Art Patnaude

Yn 2009, trefnodd yr Amgueddfa gyfres o ddigwyddiadau i goffáu deugain mlynedd ers cau chwarel Dinorwig, yn ogystal ag arddangosfa yn y man arddangos dros dro.

Roedd yr arddangosfa'n croniclo'r digwyddiadau a arweiniodd at gau'r chwarel, y prif resymau dros gau, ac effaith hynny ar y gymuned yn syth wedyn ac am flynyddoedd i ddod.

Nod y project oedd:

Yr hyn a gyflawnodd y project:

» Rhagor o wybodaeth am Amgueddfa Lechi Cymru