Cymru - Y Wlad Ddiwydiannol Gyntaf

Agorodd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ym mis Hydref 2005. Roedd yn elfen allweddol o strategaeth ddiwydiannol Amgueddfa Cymru ar gyfer casglu, arddangos a sicrhau mynediad i'r casgliadau diwydiannol.

Datblygwyd y strategaeth a'r amgueddfa newydd ar ôl ymgynghori â chyrff ac unigolion â diddordeb ledled Cymru, a sefydlwyd partneriaethau newydd, fel cydweithio â'r awdurdod lleol - Dinas a Sir Abertawe, er mwyn sicrhau y byddem, gyda'n gilydd, yn gallu diogelu a rhannu treftadaeth ddiwydiannol Cymru.

Bu'r ddogfen ymgynghori wreiddiol o gymorth i greu Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, ac mae'n parhau i ddatblygu ffyrdd arloesol o ymgysylltu ag aelodau'r cyhoedd, y gymuned leol, grwpiau cymuned a rhanddeiliaid allweddol yn ein cynlluniau. Un enghraifft o'r datblygiad parhaus hwn oedd arddangosfa 2007, Traed mewn Cyffion: Cymru a Chaethwasiaeth oedd yn nodi faint o fusnesau hynaf Cymru gafodd eu cychwyn trwy ddefnyddio elw o'r fasnach gaethweision ryngwladol.

» Rhagor o wybodaeth am Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

    Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

    Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

  • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

    Sain Ffagan

    Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

  • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

    Big Pit

    Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

  • Amgueddfa Wlân Cymru

    Amgueddfa Wlân Cymru

    Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

  • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

    Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

    Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

  • Amgueddfa Lechi Cymru

    Amgueddfa Lechi Cymru

    Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

  • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

    Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

    Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

  • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

    Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.