Celf a Chymru

Mae'r Amgueddfa wedi cynnwys y cyhoedd mewn pob math o weithgareddau amrywiol ers 2001, er mwyn ein helpu i ddatblygu'r casgliadau celf, arddangosfeydd, a'n dulliau o weithio gydag eraill.

Cafodd adroddiadau 'Dyfodol Arddangos Celf yng Nghymru' a 'Golygon y Dyfodol' eu cwblhau yn 2001, gan nodi cynnydd sylweddol o ran rhoi mwy o sylw i weithiau wedi'u hysbrydoli gan Gymru a gweithiau ar ôl 1945 hefyd.

Yn 2006, cyhoeddodd y Gweinidog dros Ddiwylliant, y Gymraeg a Chwaraeon ar y pryd adroddiad annibynnol 'Dyfodol Arddangos Celf Cymru', a oedd yn trafod sut y gallai'r Amgueddfa gydweithio â sefydliadau partner fel Cyngor Celfyddydau Cymru. Mae'r adroddiadau i'w gweld ar safle we.

Enghraifft o arolwg mwy diweddar yw'r un a gynhaliwyd gan staff Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, a oedd yn canolbwyntio ar ddatblygu orielau'r Bloc Canol a agorodd yn hydref 2010. Roedd y staff am wybod beth oedd ymateb yr ymwelwyr i themâu'r arddangosfeydd, fel 'Gwrthryfeloedd Celfyddydol' a 'Lliw a Ffurf'.

Roeddent hefyd am wybod pa mor ddefnyddiol oedd adnoddau'r orielau, yn ogystal â chasglu gwybodaeth gyffredinol am oedran yr ymwelwyr a'u patrymau ymweld â'r orielau. Defnyddiwyd y canlyniadau i lywio'r cynlluniau ar gyfer orielau'r Adain Orllewinol a fydd yn agor yn haf 2011.

» Rhagor o wybodaeth am y newidiadau sydd ar y gweill yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.