Rydych chi yn:  >   >   >   > 
English

Oriel 1 yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Oriel 1

Cyfrannodd aelodau’r cyhoedd, grwpiau cymuned, ysgolion a grwpiau buddiant arbennig at y gwaith o ailddatblygu’r oriel dan do hon yn 2005. Gan gydweithio ag ymwelwyr hen a newydd, roeddem am greu rhywle lle gallai pobl:

Ar ôl inni agor yr oriel newydd, dywedodd yr ymwelwyr wrthym eu bod yn hoffi:

» Rhagor o wybodaeth am orielau Sain Ffagan