Oriel 1 yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Oriel 1

Cyfrannodd aelodau’r cyhoedd, grwpiau cymuned, ysgolion a grwpiau buddiant arbennig at y gwaith o ailddatblygu’r oriel dan do hon yn 2005. Gan gydweithio ag ymwelwyr hen a newydd, roeddem am greu rhywle lle gallai pobl:

 • Ymgysylltu â’r casgliadau, archifau a’u straeon, yn gorfforol a deallusol.
 • Arbrofi gyda’r dulliau posibl o gasglu eitemau’r presennol a’r gorffennol yn y dyfodol
 • Sicrhau bod y casgliadau’n ystyrlon i holl bobl a diwylliannau amrywiol Cymru
 • Creu ystyr o’r arddangosiadau a’r casgliadau, defnyddio atgofion i’w dehongli, a dysgu oddi wrthynt
 • Mwynhau arddangosfa y gall pobl gymryd rhan ynddi, ac sy’n rhoi cyfle i’r ymwelwyr fynegi barn, a pharchu hynny
 • Canfod llwybrau dysgu fel y gall pobl archwilio y tu hwnt i’r oriel, ac i’r adeiladau hanesyddol ac arddangosiadau eraill

Ar ôl inni agor yr oriel newydd, dywedodd yr ymwelwyr wrthym eu bod yn hoffi:

 • Cyfrannu at y broses o weddnewid yr oriel
 • Helpu i greu arddangosfeydd cymuned
 • Yr oriel ar ei newydd wedd, amrywiaeth yr eitemau sy’n cael eu harddangos, y dulliau gwahanol o ddysgu amdanynt a’r straeon sydd ynddynt
 • Ymweld â’r oriel, a’r cyfleoedd i fod yn greadigol a chael hwyl — yn enwedig gwisgo’r dillad gwahanol!
 • Cael rhywun wrth law i egluro pethau
 • Y gweithgareddau sy’n cael eu trefnu gennym

» Rhagor o wybodaeth am orielau Sain Ffagan

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.