Ein rhaglen ymgysylltu â'r cyhoedd

Yn 2006, fel rhan o'n Siarter Brenhinol diwygiedig, fe wnaethom ddatblygu strategaeth newydd ar gyfer Ymgynghori ac Ymgysylltu â'r Cyhoedd. Mae hyn yn esbonio pam ein bod yn credu bod ymgysylltu â'r cyhoedd yn bwysig, a'n dulliau gwahanol o weithio gydag eraill. Ein nod yw datblygu amgueddfeydd a chasgliadau cenedlaethol gyda'n gilydd. Gallwn hefyd greu arddangosfeydd, arddangosiadau a gweithgareddau gwell sy'n trafod mwy o hanes Cymru mewn ffyrdd mwy diddorol ac arloesol, ar gyfer mwy o bobl.

Gwerthoedd ymgysylltu â'r cyhoedd:

 • Mae gan bawb hawl i gyfrannu at benderfyniadau ar waith Amgueddfa Cymru sy'n effeithio ar eu bywydau nhw
 • Gall rhanddeiliaid Amgueddfa Cymru wneud cyfraniad gwerthfawr iawn at ddatblygu a gweithredu ein Gweledigaeth
 • Dylai prosesau ymgysylltu â'r cyhoedd, a gyflawnwyd yn unol â'n Cynllun Ymgynghori, arwain at newid er gwell yn Amgueddfa Cymru.

Egwyddorion ymgysylltu â'r cyhoedd:

 • Bydd pob proses ymgysylltu yn gwneud gwahaniaeth;
 • byddwn yn gynhwysol;
 • ac yn hygyrch i bawb;
 • byddwn yn defnyddio adnoddau priodol;
 • byddwn yn parchu pawb sy'n gweithio gyda ni;
 • byddwn yn cydymffurfio â'r holl arferion ymchwil moesegol a deddfwriaethol;
 • byddwn yn gwbl agored, gonest a chlir gyda phobl o ran beth ellir ei gyflawni;
 • byddwn yn sicrhau y bydd arbenigwyr allanol yn cael eu defnyddio fel bo'r angen i sicrhau annibyniaeth;
 • byddwn yn hysbysu pobl am bob datblygiad gydol y broses ac yn dweud wrthynt beth yw'r canlyniadau y cytunwyd arnynt i sicrhau atebolrwydd;
 • byddwn yn meithrin cysylltiadau cynaliadwy gyda'r cymunedau yr ydym yn ymgysylltu â nhw;
 • a byddwn yn monitro a gwerthuso ein gwaith fel ein bod yn parhau i wella'n dull o ymgysylltu â'r cyhoedd.

Cyflawnir y gwaith hwn gan ein staff ar y cyd â'n hymwelwyr, rhai nad ydynt yn ymweld â'n hamgueddfeydd, a'r rhai sy'n cyrchu'n casgliadau trwy'n gwefan, yn ein canolfannau partner neu trwy ein gwaith allestyn. Trwy hyn, bydd staff yn gallu canfod barn pobl am ein gwaith, a sut y gallwn ni wella pethau.

Rydym hefyd yn defnyddio ymchwilwyr annibynnol i gynnal arolygon ar raddfa fawr, gweithio gyda grwpiau ffocws, a gwneud gwaith arsylwi sylweddol. Mae hyn yn ategu gwaith ein staff, a chyda'i gilydd, maent yn creu darlun unigryw o ba mor dda mae'r Amgueddfa yn gweithio gyda phobl i ddatblygu ein hamgueddfeydd cenedlaethol ni.

Mae Amgueddfa Cymru yn cefnogi'r Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd yng Nghymru.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.