Rydych chi yn:  >   >   > 
English

Ein rhaglen ymgysylltu â'r cyhoedd

Yn 2006, fel rhan o'n Siarter Brenhinol diwygiedig, fe wnaethom ddatblygu strategaeth newydd ar gyfer Ymgynghori ac Ymgysylltu â'r Cyhoedd. Mae hyn yn esbonio pam ein bod yn credu bod ymgysylltu â'r cyhoedd yn bwysig, a'n dulliau gwahanol o weithio gydag eraill. Ein nod yw datblygu amgueddfeydd a chasgliadau cenedlaethol gyda'n gilydd. Gallwn hefyd greu arddangosfeydd, arddangosiadau a gweithgareddau gwell sy'n trafod mwy o hanes Cymru mewn ffyrdd mwy diddorol ac arloesol, ar gyfer mwy o bobl.

Gwerthoedd ymgysylltu â'r cyhoedd:

Egwyddorion ymgysylltu â'r cyhoedd:

Cyflawnir y gwaith hwn gan ein staff ar y cyd â'n hymwelwyr, rhai nad ydynt yn ymweld â'n hamgueddfeydd, a'r rhai sy'n cyrchu'n casgliadau trwy'n gwefan, yn ein canolfannau partner neu trwy ein gwaith allestyn. Trwy hyn, bydd staff yn gallu canfod barn pobl am ein gwaith, a sut y gallwn ni wella pethau.

Rydym hefyd yn defnyddio ymchwilwyr annibynnol i gynnal arolygon ar raddfa fawr, gweithio gyda grwpiau ffocws, a gwneud gwaith arsylwi sylweddol. Mae hyn yn ategu gwaith ein staff, a chyda'i gilydd, maent yn creu darlun unigryw o ba mor dda mae'r Amgueddfa yn gweithio gyda phobl i ddatblygu ein hamgueddfeydd cenedlaethol ni.

Mae Amgueddfa Cymru yn cefnogi'r Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd yng Nghymru.