Rydych chi yn:  >   >   > 
English

Pecyn Diwrnod i Ddirprwyon


Mae'n bleser gennym gynnig pecyn arbennig diwrnod i ddirprwyon am £25 yn gynnwys TAW y pen ar sail o leiaf 15 person.

Mae'r pecyn yn cynnwys:

Os bydd llai na 15 o ddirprwyon gennych, byddai'r Amgueddfa'n hapus i gynnig llogi'n cyfleusterau i chi yn ôl ein cyfraddau llogi safonol.

Gellir archebu gwasanaeth arlwyo drwy gwmni arlwyo masnachfraint yr Amgueddfa, Elior Ltd.