Polisi Amddiffyn Plant: Atodiad 6 - Ymddygiad grwpiau yn yr Amgueddfa

Chwefror 1005

Mae'r Amgueddfa am i bob ymwelydd fwynhau eu hamser gyda ni. Felly rydym ni'n disgwyl i'n holl ymwelwyr ddangos cwrteisi a pharch at eraill ac at eiddo'r Amgueddfa bob amser.

Felly ni ddylai arweinwyr grwpiau adael i aelodau eu grwpiau:

  • Ymddwyn mewn ffordd fygythiol, difrïol neu dreisgar.
  • Bwlio (ar lafar neu'n gorfforol).
  • Gwneud sylwadau rhywiaethol, hiliol neu unrhyw sylwadau cas eraill am unrhyw berson neu grŵp arall.
  • Fandaleiddio eiddo neu arddangosfeydd yr Amgueddfa.
  • Gadael sbwriel ar eiddo'r Amgueddfa.
  • Bwydo, cyffwrdd, dychryn neu frifo unrhyw anifeiliaid sydd yno.
  • Mynd i rannau o'r Amgueddfa sydd wedi eu hamgylchynu.
  • Defnyddio iaith anweddus.
  • Ysmygu.
  • Yfed diodydd meddwol y tu hwnt i'r mannau pwrpasol (e.e. bwytai a mannau picnic) neu ddefnyddio cyffuriau anghyfreithlon.
  • Bwyta neu yfed heblaw mewn caffis, bwytai a mannau a neilltuir ar gyfer bwyta pecynnau bwyd.
  • Defnyddio ffôn boced yn yr orielau.

Os na ddilynir unrhyw un o'r uchod, mae'r Amgueddfa'n cadw'r hawl i wrthod mynediad a/neu hel y grŵp o'r safle.

  • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

    [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd]

    Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

  • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

    [delwedd: Sain Ffagan]

    Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

  • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

    [delwedd: Big Pit]

    Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

  • Amgueddfa Wlân Cymru

    [delwedd: Amgueddfa Wlân Cymru]

    Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

  • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

    [delwedd: Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru]

    Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

  • Amgueddfa Lechi Cymru

    [delwedd: Amgueddfa Lechi Cymru]

    Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

  • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

    [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol y Glannau]

    Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

  • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

    Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.