Rydych chi yn:  >   >   >   > 
English

Polisi Amddiffyn Plant: Atodiad 6 - Ymddygiad grwpiau yn yr Amgueddfa

Chwefror 1005

Mae'r Amgueddfa am i bob ymwelydd fwynhau eu hamser gyda ni. Felly rydym ni'n disgwyl i'n holl ymwelwyr ddangos cwrteisi a pharch at eraill ac at eiddo'r Amgueddfa bob amser.

Felly ni ddylai arweinwyr grwpiau adael i aelodau eu grwpiau:

Os na ddilynir unrhyw un o'r uchod, mae'r Amgueddfa'n cadw'r hawl i wrthod mynediad a/neu hel y grŵp o'r safle.