Rydych chi yn:  >   >   >   > 
English

Polisi Amddiffyn Plant: Atodiad 5 - Cyfrifoldebau Arweinwyr/Athrawon wrth ymweld â'r Amgueddfa

Chwefror 1005

Mae Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru am sicrhau bod plant yn cael eu hamddiffyn rhag niwed yn yr Amgueddfa. Yn ogystal â chyfrifoldebau'r Amgueddfa, rydym ni'n gofyn bod arweinwyr/athrawon grwpiau yn cyflawni eu dyletswyddau hwythau hefyd.

Yn benodol, dylai'r holl arweinwyr/athrawon:

Hoffem atgoffa arweinwyr/athrawon mai nhw sy'n gyfrifol am les y plant sydd yn eu gofal ar bob adeg.

Byddwn ni'n rhoi gwybod i'r arweinydd/athro cyfrifol am unrhyw bryderon (oni bai mewn achosion lle'r person hwn sy'n achosi'r pryder) ac yn mynd ar drywydd y mater gyda'r ysgol/sefydliad.

Byddwn ni'n cysylltu â'r ysgol/sefydliad yn uniongyrchol, ac efallai â'r heddlu os ydyn ni'n pryderu am ymddygiad yr arweinydd/athro.