Rydych chi yn:  >   >   >   >   >   >   > 
English

Ennillwyr 2010-2011

Cystadleuaeth Darlunio Cennin Pedr 2011

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 17 Mehefin 2011
1af - Jakery Jones
2il Thomas Longden
3ydd Isabella Leyshon
Chydnabyddiaeth uchel: Lucy Saxon
Chydnabyddiaeth uchel: Mitch O'Shea
Chymeradwyaeth uchel: Lucy Bunce
Chymeradwyaeth uchel: Alexander Watts
Chymeradwyaeth uchel: Anias Cartwright
Chymeradwyaeth uchel: Denise Yesil
Chymeradwyaeth uchel: James Jensen
Chymeradwyaeth uchel: William Mayne
Chymeradwyaeth uchel: Owen Calway
Chymeradwyaeth uchel: Jessica Evans
Chymeradwyaeth uchel: Kiana Williams

Gofynnwyd i'r disgyblion dynnu llun cennyn pedr a'u labelu. Cawson ni lwyth o luniau gwych!

Rhoddodd Athro'r Ardd wobrau Bishops Childs CIW School a Ysgol Nant Y Coed am gyflwyno'r darluniau gorau.